Animation Pane

Assigns effects to selected objects.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Slide Show - Custom Animation

On the Drawing toolbar, click

Ikoon

Custom Animation


Animatsioonide loend

Animatsioonide loend näitab kõiki aktiivse slaidi animatsioone.

Each list entry consists of the following two rows:

Lisa

Adds another animation effect for the selected object on the slide.

Eemalda

Eemaldab valitud animatsiooniefekti animatsioonide loendist.

Järjekorra muutmine

Animatsiooni liigutamiseks loendis üles- või allapoole klõpsa ühel nuppudest.

Category

Select an animation effect category. The following categories are available:

Effect

Select an animation effect.

Algus

Displays when the selected animation effect should be started. The following start options are available:

Properties: Direction, Amount, Color, Fill color, Size, Line color, Font, Font size, Typeface

Selects the additional properties of the animation. Click the Options button to open the Effect Options dialog, where you can select and apply properties.

Duration

Specifies the duration of the selected animation effect.

Delay

The animation starts delayed by this amount of time.

Automaatne eelvaade

Valimise korral näidatakse uusi või muudetud efekte slaidil nende omistamise ajal.

Esita

Esitab valitud animatsiooniefekti eelvaate.