Duplicate

Makes one or more copies of a selected object.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Edit - Duplicate

Shift+F3


Objektide kloonimine

Number of copies

Enter the number of copies you want to make.

Values from selection

Ikoon

Enters the width and the height values of the selected object in the X axis and the Y axis boxes respectively as well as the fill color of the object in the Start box. The rotation angle of the selected object is not entered.

Placement

Sets the position and rotation of a duplicate object with respect to the selected object.

X axis

Enter the horizontal distance between the centers of the selected object and the duplicate object. Positive values shift the duplicate object to the right and negative values shift the duplicate object to the left.

Y axis

Enter the vertical distance between the centers of the selected object and the duplicate object. Positive values shift the duplicate object down and negative values shift the duplicate object up.

Angle

Enter the angle (0 to 359 degrees) by which you want to rotate the duplicate object. Positive values rotate the duplicate object in a clockwise direction and negative values in a counterclockwise direction.

Enlargement

Sets the size of a duplicate object.

Width

Enter the amount by which you want to enlarge or reduce the width of the duplicate object.

Height

Enter the amount by which you want to enlarge or reduce the height of the duplicate object.

Colors

Sets the colors for the selected object and the duplicate object. If you make more than one copy, these colors define the start and end points of a color gradient.

Start

Choose a color for the selected object.

End

Choose a color for the duplicate object. If you are making more than one copy, this color is applied to the last copy.

Standardne

Asendab nähtavad väärtused dialoogis paigaldusjärgsete vaikeväärtustega.

Hoiatav ikoon

Kinnitust ei kuvata enne, kui vaikeväärtused on uuesti laaditud.