Andmeallikate sätted

Määrab LibreOffice'i andmeallikate üldised sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - LibreOffice Base


Ühendused

Määrab, kuidas ühendusi andmeallikatega rühmitatakse.

Andmebaasid

Registreeritud andmebaaside loendisse kirjete lisamine, nende muutmine ja eemaldamine. Andmebaas peab olema LibreOffice'is registreeritud, et see oleks nähtav aknas Vaade - Andmeallikad.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.