Keerukad kirjasüsteemid

Määrab keeruka tekstipaigutusega dokumentide sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - Keelesätted - Keeled - Keerukad kirjasüsteemid


Languages Using Complex Text Layout

Järjestuse kontroll

Mõnes keeles, näiteks tai keeles, on reeglid, mis keelavad teatud märkidel esineda teatud teiste märkide kõrval. Kui järjestuse kontroll (ingl Sequence Input Checking, SIC) on lubatud, siis ei luba LibreOffice sisestada reeglitega keelatud märgikombinatsioone.

Järjestuse kontrolli kasutamine

Lubab järjestuse kontrolli selliste keelte jaoks nagu näiteks tai keel.

Piiratud

Tõkestab vigaste märgikombinatsioonide kasutamise ja printimise.

Kursori liikumine

Vali kursori liikumise ja teksti valimise viis segatud teksti korral (kus paremalt vasakule ja vasakult paremale kulgev tekst on läbisegi).

Loogiline

Tekstikursor liigub teksti lõpu suunas paremnoole ja alguse suunas vasaknoole abil.

Visuaalne

Tekstikursor liigub paremale paremnoole ja vasakule vasaknoole abil.

Üldised sätted

Numbrimärgid (ainult tekstis)

Määrab kõigis LibreOffice'i moodulites tekstis, objektide tekstis, väljadel ja juhtelementidel kasutatava numbrimärkide tüübi. Ainsana ei puuduta see säte LibreOffice Calci lahtrite sisu.

Seda sätet ei salvestata mitte dokumenti, vaid LibreOffice'i konfiguratsiooni.