Keeled

Määrab dokumentide vaikimisi keele ja mõned muud lokaadi sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - Keelesätted - Keeled


Hoiatav ikoon

Mõningaid sätteid ei saa pärast muutmist lähtestada. Selliste lähtestamiseks muuda need tagasi käsitsi või klõpsa Loobu ja ava sätete aken uuesti.


Keel

Kasutajaliides

Vali kasutajaliidese keel, mida kasutatakse näiteks menüüde, dialoogide ja Abi kuvamisel. Sul peab olema paigaldatud vähemalt üks täiendav keelepakk või LibreOffice'i mitmekeelne versioon.

Säte "Vaikimisi" valib kasutajaliidese keele operatsioonisüsteemi keele järgi. Kui see keel pole LibreOffice'i paigalduses saadaval, on vaikekeeleks LibreOffice'i paigalduse keel.

Lokaat

Määrab vastava riigi lokaadi sätted. See mõjutab arvude, rahaühikute ja mõõtühikute sätteid.

Säte "Vaikimisi" järgib operatsioonisüsteemi lokaadisätet.

Selle välja muutmine rakendub kohe, samas vajavad mõned vaikimisi lokaadi poolt tehtud vormindused muutmiseks dokumendi uuesti laadimist.

Kümnenderaldaja - Sama, mis lokaadi säte

Määrab kümnendike eraldaja, mis sisestatakse, kui vajutad numbriklaviatuuril vastavat klahvi.

Kui see ruut on märgitud, lisatakse numbriklahvistiku koma kasutamisel märk, mida kuvatakse kirja "Sama, mis lokaadi säte" järel. Kui ruut on märkimata, lisatakse klaviatuuri draiveri poolt määratud märk.

Vaikimisi rahaühik

Määrab vaikimisi rahaühiku, mida kasutatakse rahaliste väärtuste vormindamisel ja rahalistes andmeväljades. Lokaadi muutmisel muutub rahaühik automaatselt.

Vaikimisi väärtuseks on valitud lokaadi rahaühik.

Välja Vaikimisi rahaühik väärtuse muutmine mõjub kõikidele avatud dokumentidele ja põhjustab vastavaid muudatusi ka dialoogides ja ikoonidel, mis kontrollivad raha vormingut nendes dokumentides.

Kuupäevade tuvastusmustrid

Määrab valitud lokaadi kuupäevade tuvastamise mustri. Selleks, et Calci või Writeri tabelis kuupäevad ära tuntaks, peavad need vastama lokaadist sõltuvale kuupäevade tuvastusmustrile. Selle kasti kaudu saab mustreid lisada või muuta.

Lisaks siin määratud mustritele aktsepteerib iga lokaat ka kuupäevade sisestamist ISO 8601-järgsel kujul A-K-P, mis alates LibreOffice 3.5-st ka automaatselt vormindatakse kui AAAA-KK-PP.

Süntaks: Y tähistab aastat, M kuud ning D päeva, lokaadist sõltumata.

Dokumentide vaikimisi keel

Määrab keele, mida kasutavad õigekirja kontroll, tesaurus ja poolitamine.

Selecting the Document Language

Hoiatav ikoon

Valitud keele õigekirjakontroll toimib vaid siis, kui vastav keelemoodul on paigaldatud. Keele nimel on ees linnike, kui vastava keele jaoks on õigekirjakontroll aktiveeritud.


Lääne

Määrab keele õigekirja kontrolliks õhtumaade tähestikes (sh ladina ja kreeka kirjas ning kirillitsas).

Ida-Aasia

Määrab keele õigekirja kontrolliks Ida-Aasia (hiina, jaapani, korea) kirjasüsteemides.

Keerukad kirjasüsteemid (CTL)

Määrab keele keerukate araabia ja india kirjasüsteemide õigekirja kontrolliks.

Ainult selles dokumendis

Määrab, et valitud keelesätted kehtivad vaid selle dokumendi kohta.

Tõhustatud toetus keeltele

Lisavõimaluste lubamine Ida-Aasia kirjade jaoks

Aktiveerib Ida-Aasia keelte toetuse. Seejärel saad muuta LibreOffice'is nende keelte sätteid.

Aktiveeri, kui soovid sisesta hiina-, jaapani- või koreakeelset teksti.

Lisavõimaluste lubamine keerukate (CTL) kirjade jaoks

Aktiveerib keerukate kirjasüsteemide toetuse. Seejärel on võimalik muuta keerukate kirjasüsteemide sätteid LibreOffice'is.

Languages Using Complex Text Layout

Süsteemi sisestuskeele eiramine

Määrab, kas tuleks süsteemi sisestuskeele/klaviatuuripaigutuse muutmist tuleks eirata. Kui jah, siis järgib sisestatav tekst dokumendi või aktiivse lõigu keelt, mitte aga parajasti kasutatavat süsteemset sisestuskeelt.

Hoiatav ikoon

Mõningaid sätteid ei saa pärast muutmist lähtestada. Selliste lähtestamiseks muuda need tagasi käsitsi või klõpsa Loobu ja ava sätete aken uuesti.