Üldine

Määrab joonistuste või esitluste üldised sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava esitlus, vali - LibreOffice Impress / LibreOffice Draw - Üldine


Tekstiobjektid

Kiirredigeerimine lubatud

Kui see on lubatud, saab teksti redigeerida kohe pärast tekstiobjektil klõpsamist. Kui see pole lubatud, tuleb teksti redigeerimiseks teha topeltklõps.

Ainult tekstiala on valitav

Määrab, kas klõps tekstil valib tekstipaneeli.

Tekstipaneeli tekstiga täitmata alas klõpsates saab valida objekte, mis on tekstipaneeli all.

Uus dokument (ainult esitlustes)

Alustatakse mallivalikuga

Määrab, kas menüüvaliku Fail - Uus - Esitlus valimise järel avatakse malli valimise aken.

Sätted

Kasutatakse vahemälu

Määrab, kas juhtslaidi objektide kuvamisel kasutatakse vahemälu. See kiirendab kuvamist. Eemalda märgistus ruudust Kasutatakse vahemälu, kui soovid kuvada juhtslaidi sisu muudatusi.

Liigutamisel saab kopeerida

Kui see on lubatud, luuakse objektist koopia, kui selle teisaldamisel -klahvi all hoida. Sama kehtib objekti pööramise ja suuruse muutmise kohta. Algobjekt jääb vanasse asukohta vana suurusega.

Objektid on alati teisaldatavad

Määrab, et pööramise tööriistaga saab objekte ka liigutada. Kui ruut Objektid on alati teisaldatavad pole märgitud, saab pööramise tööriista kasutada ainult objekti pööramiseks.

Kõverasiseseid objekte ei moonutata (ainult joonistustes)

Säilitab objekti deformeerimisel Bézier' kõverate punktide ning tasapinnaliste joonistusobjektide joonduse üksteise suhtes.

Mõõtühik

Määrab esitluste mõõtühiku.

Tabeldussamm

Määrab tabelduskohtade vahelise vahe.

Esitlus (ainult esitlustes)

Kaugjuhtimispuldi lubamine

Määrab, et soovid Impressi töötamise ajal lubada Bluetooth-kaugjuhtimispulti. Kaugjuhtimise keelamiseks tühjenda ruut.

Ettekandjakuva lubamine

Määrab, et soovid esitluste ajal sisse lülitada ettekandjakuva.

Mõõtkava (ainult joonistustes)

Joonistuse mõõtkava

Määrab joonistusakna joonlaudade mõõtkava.

Ühilduvus (dokumendispetsiifilised sätted)

Selle ala sätted kehtivad vaid aktiivse dokumendi kohta.

Dokumendi vormindamiseks kasutatakse printeri mõõdustikku

Määrab, et printeri mõõdustikku kasutatakse nii printimisel kui ka ekraanikuva vormindamisel. Kui ruut on märkimata, kasutatakse ekraanikuva ja printimise jaoks printerist sõltumatut mõõdustikku.

Märkuse ikoon

Kui see säte on määratud ja aktiivne dokument salvestatakse vanasse binaarvormingusse, siis seda sätet ei salvestata. Kui vanas vormingus dokument avatakse uuesti, siis rakendatakse seda sätet dokumendile vaikesättena.


Vahede lisamine lõikude ja tabelite vahele

Määrab, et LibreOffice Impress arvutab lõikude vahe sarnaselt Microsoft PowerPointiga.

Microsoft PowerPoint lisab lõikude vahe arvutamisel lõigu alumise vahe järgmise lõigu ülemisele vahele. LibreOffice Impress kasutab ainult suurimat kahest vahest.