Printimine

Määrab joonistuste või esitluste printimise sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava esitlus, vali - LibreOffice Impress / LibreOffice Draw - Printimine


Printimine

Määrab lehekülje veerisele prinditavad täiendavad elemendid.

Slaidi/lehekülje nimi

Määrab, kas slaidi/lehekülje nimi prinditakse.

Kuupäev

Määrab, kas kuupäev prinditakse.

Kellaaeg

Määrab, kas praegune kellaaeg prinditakse.

Peidetud slaidid/leheküljed

Määrab, kas esitluses/joonistuses parasjagu peidetud slaidid/leheküljed prinditakse või mitte.

Kvaliteet

Vaata ka: Printing in Black and White

Vaikimisi

Määrab, et soovitakse printida originaalvärvides.

Halltoonid

Määrab, et värvid prinditakse halltoonidena.

Mustvalge

Määrab, et dokument prinditakse mustvalgena.

Lehekülje sätted

Määra täiendavad lehekülgede printimise sätted.

Vaikimisi

Määrab, et sa ei soovi edaspidi lehekülgi printimisel skaleerida.

Mahutatakse leheküljele

Määrab, et veeristele jäävad objektid skaleeritakse nii, et kõik objektid mahuksid printimisel paberile.

Slaidid paanitakse leheküljele

Määrab, et leheküljed prinditakse paanidena. Kui leheküljed või slaidid on paberi vormingust väiksemad, siis prinditakse paberilehe ühele küljele mitu lehekülge või slaidi.

Brošüürina

Vali säte Brošüürina, kui soovid dokumenti printida brošüüri kujul. Võimalik on ka valida, kas soovid printida brošüüri esikülge, tagakülge või mõlemat külge.

Esikülg

Sätte Esikülg märkimisel prinditakse ka brošüüri esikülg.

Tagakülg

Sätte Tagakülg märkimisel prinditakse ka brošüüri tagakülg.

Paberisalv printeri sätetest

Määrab, et kasutatakse printeri sätetes määratud paberisalve.