Üldine

Määrab arvutustabelite üldsätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava arvutustabel, vali - LibreOffice Calc - Üldine


Mõõdud

Mõõtühik

Määrab arvutustabeli mõõtühiku.

Tabeldussamm

Määrab tabelduskohtade sammu.

Linkide värskendamine laadimisel

Hoiatav ikoon

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice – Security.


Alati

Always updates links while loading a document, and only if the document is in a trusted file location or the global security level is Low (Not recommended).

Hoiatav ikoon

This setting is treated as On request unless either the global macro security level is set to Low in - LibreOffice - Security - Macro Security... - Security Level - Low (not recommended) or the document is located in a trusted place defined by - LibreOffice - Security - Macro Security... - Trusted Sources - Trusted File Locations.


Soovi korral

Dokumendi avamisel värskendatakse linke ainult siis, kui seda nõutakse.

Mitte kunagi

Dokumendi avamisel ei värskendata linke kunagi.

Sisestussätted

Valiku liigutamiseks vajuta Enter.

Määrab kursori liikumise suuna pärast Enter-klahvi vajutamist.

Enteri vajutamine viib redigeerimisrežiimi

Võimaldab valitud lahtri otsese redigeerimise pärast Enter-klahvile vajutamist.

Vorminduse laiendamine

Määrab, kas valitud lahtri vorminduse atribuute rakendatakse automaatselt külgnevatele tühjadele lahtritele. Kui näiteks valitud lahtri tekst on vormindatud paksu kirjana, siis vormindatakse paksult ka külgnevate lahtrite sisu. Juba vormindatud lahtreid see funktsioon ei muuda. Kõnealust vahemikku saab näha, kui vajutada klahve + * (numbriklahvistiku korrutusmärk). Seda vormindusviisi rakendatakse ka kõikidele antud vahemikku lisatud uuetele väärtustele. Vahemikust väljapoole jäävatele lahtritele rakendatakse tavalisi vaikesätteid.

Viidete laiendamine uute ridade või veergude lisamisel

Määrab, kas viidet laiendatakse, kui vahetult viiteala kõrvale lisatakse veerg või rida. See on võimalik ainult siis, kui viidatud ala hõlmab veeru või rea lisamise suunas vähemalt kaht lahtrit.

Näide: kui vahemikule A1:B1 on valemis viidatud ja veeru B järele lisatakse uus veerg, laiendatakse viidet vahemikule A1:C1. Kui sama viidatud vahemiku A1:B1 puhul lisatakse rea 1 alla uus rida, siis viidet ei laiendata, kuna vahemik on püstsuunas ainult ühe lahtri kõrgune.

Kui veerud või read lisatakse viidatud ala sisse, laiendatakse viiteid alati.

Valiku esiletõstmine veeru ja rea päises

Määrab, kas valitud ridade ja veergude päised tõstetakse esile või mitte.

Teksti vormindamisel kasutatakse printeri mõõdustikku

Määrab, et printeri mõõdustikku kasutatakse nii printimisel kui ka ekraanikuva vormindamisel. Kui ruut on märkimata, kasutatakse ekraanikuva ja printimise jaoks printerist sõltumatut mõõdustikku.

Andmete asetamisel näidatakse ülekirjutamise hoiatust

Määrab, kas lahtrite asetamisel lõikepuhvrist vahemikku, mis pole tühi, kuvatakse ülekirjutamise hoiatust.