Vaade

Määrab, milliseid LibreOffice Calc'i põhiakna elemente kuvatakse. Võimalik on ka sisse ja välja lülitada väärtuste eristamist arvutustabelis.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava arvutustabel, vali - LibreOffice Calc - Vaade


Abikuva

Määrab, milliseid jooni kuvatakse.

Alusvõrgu jooned

Määrab, millal kuvatakse alusvõrgu jooni. Vaikimisi näidatakse neid üksnes lahtritel, millele pole määratud taustavärvi. Määrata saab nende näitamise ka taustavärviga lahtritel või nende peitmise igal pool. Printimiseks vali Vormindus - Lehekülg - Leht ja märgi ruut Alusvõrk.

Värv

Määrab aktiivses dokumendis alusvõrgu värvi. Dokumendiga koos salvestatud alusvõrgu värvi nägemiseks vali - LibreOffice - Programmi värvid, leia üles kirje Arvutustabel - Alusvõrgu jooned ning määra värviks "Automaatne".

Leheküljepiirid

Määrab, kas defineeritud trükialas kuvatakse leheküljepiire.

Abijooned liigutamisel

Määrab, kas joonistuste, paneelide, piltide ja teiste objektide liigutamisel kuvatakse juhtjooni. Need jooned aitavad objekte täpselt paigutada.

Kuvamine

Mitmesugused kuvamise sätted.

Valemid

Määrab, et lahtrites kuvatakse tulemuste asemel valemeid.

Nullväärtused

Määrab, kas arve väärtusega 0 kuvatakse või mitte.

Märkusetähised

Määrab, kas tähistada märkuse olemasolu väikese ristkülikuga lahtri ülemises paremas nurgas. Märkust näidatakse üksnes juhul, kui sätete dialoogis (LibreOffice - Üldine) on lubatud nõuanded.

Märkuse püsivaks näitamiseks vali lahtri kontekstimenüüst Näita märkust.

Märkusi saab sisestada ja muuta käsuga Lisamine - Märkus. Püsivalt nähtavaid märkusi saab redigeerida neil klõpsates. Dokumendi kõik märkused on nähtavad Navigaatori jaotises Märkused. Kui Navigaatoris märkusel topeltklõps teha, hüppab kursor vastavat märkust sisaldavale lahtrile.

Väärtuste eristamine

Märkimisel kuvatakse lahtrite sisu vastavas tüübile eri värvides: tekstilahtritel musta, valemilahtritel rohelise ja arvulahtritel sinisega, olenemata lahtrite vormindusest.

Hoiatav ikoon

Seni, kuni väärtuste eristamine on sisse lülitatud, ei kuvata teisi dokumendile omistatud värve.


Ankrud

Määrab, kas lisatud objekti (näiteks pildi) valimisel kuvatakse selle ankrut.

Teksti ületäitumine

Kui lahter sisaldab teksti, mis on on lahtri laiusest pikem, kuvatakse teksti üle sama rea tühjade naaberlahtrite. Kui tühju naaberlahtreid pole, kuvatakse lahtri äärise juures väikest kolmnurka, mis näitab, et tekst läheb edasi.

Viited värviliselt

Määrab, et iga valemis sisalduv viide tõstetakse värviliselt esile. Samuti ümbritsetakse värvilise äärisega viidatud lahtrite vahemik, kui viidet sisaldav valemilahter on valitud redigeerimiseks.

Objektid

Määrab, kas kuni kolme objektirühma objekte kuvatakse või need peidetakse.

Objektid ja pildid

Määrab, kas objekte ja pilte kuvatakse või mitte.

Diagrammid

Määrab, kas sinu dokumendis olevaid diagramme kuvatakse või mitte.

Joonistusobjektid

Määrab, kas sinu dokumendis olevaid joonistusi kuvatakse või mitte.

Suurendus

Lehtede sünkroonimine

Kui ruut on märgitud, kuvatakse kõiki lehti samas mõõtkavas. Kui ruut on märkimata, võib igal lehel olla oma mõõtkava.

Aken

Määrab, kas arvutustabelis kuvatakse mõningaid Abi elemente või mitte.

Veergude/ridade päised

Määrab, kas ridade ja veergude päiseid kuvatakse või mitte.

Horisontaalne kerimisriba

Määrab, kas dokumendi alaservas kuvatakse horisontaalset kerimisriba.

Vertikaalne kerimisriba

Määrab, kas dokumendi parempoolses servas kuvatakse vertikaalset kerimisriba.

Lehtede kaardisakid

Määrab, kas dokumendi alaservas kuvatakse lehtede sakke. Kui säte on märkimata, saab lehtede vahel liikuda ainult abil.

Liigendussümbolid

Kui arvutustabel on , määrab säte Liigendussümbolid, kas lehe servas kuvatakse liigendusümboleid.