LibreOffice Writeri/veebi sätted

Määrab HTML-vormingus LibreOffice'i dokumentide põhilised sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava HTML-dokument, vali - LibreOffice Writer/veeb


Vaade

Määrab tekstidokumendis sisalduvate objektide ning tekstitöötluse tööakna elementide kuvamise sätted.

Vormindusvahendid

Määrab teatud märkide ja otsese kursori kuvamise sätted LibreOffice'i teksti- ja HTML-dokumentides.

Alusvõrk

Määrab dokumendi lehekülgede alusvõrgu sätted. Alusvõrk aitab objekte täpselt paigutada. Alusvõrku saab panna töötama ka "magnetilise" tõmbevõrguna.

Printimine

Määrab printimise sätted tekstidokumentidele või HTML-dokumentidele.

Tabel

Määrab tekstidokumentide tabelite omadused.

Taust

>Määrab HTML-dokumentide tausta sätted. Tausta sätted kehtivad nii uutele HTML-dokumentidele kui ka olemasolevatele, kui neil pole tausta määratud.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.