Vormindusvahendid

Määrab teatud märkide ja otsese kursori kuvamise sätted LibreOffice'i teksti- ja HTML-dokumentides.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava tekstidokument, vali - LibreOffice Writer / LibreOffice Writer/veeb - Vormindusvahendid


Näitamine

Defines which formatting marks are visible on screen. Activate the Formatting Marks icon on the Standard bar. All characters that you have selected on the Formatting Aids tab page will be displayed.

Lõigu lõpp

Määrab, kas lõikude eraldajaid kuvatakse. Lõikude eraldajad sisaldavad ka teavet lõigu vorminduse kohta.

Poolituskohad

Specifies whether soft hyphens (called also as optional or discretionary hyphens) are displayed. These are hidden user-defined delimiters that you enter within a word by pressing Words with soft hyphens are only separated at the end of a line at the point where a soft hyphen has been inserted, irrespective of whether the automatic hyphenation is activated or deactivated.

Tühikud

Määrab, kas tühikuid kuvatakse punktikujulise märgina.

Sisetühikud

Specifies that non-breaking spaces are shown as gray boxes. Non-breaking spaces are not broken at the end of a line and are entered with the shortcut keys.

Tabelduskohad

Määrab, kas tabelduskohti kuvatakse nooltena.

Piirid

Määrab kiirklahvidega Shift+Enter lisatud reavahetuste kuvamise. Need reavahetused alustavad uut rida, kuid mitte uut lõiku.

Peidetud tekst

Displays text that uses the character format "hidden", when View - Formatting Marks is enabled.

Väljad: peidetud tekst (välja arvatud HTML-dokumendid)

Kuvatakse tekst, mis on varjatud väljade Tingimuslik tekst või Peidetud tekst abil.

Väljad: peidetud lõigud (välja arvatud HTML-dokumendid)

Määrab peidetud lõigu kuvamise, kui tekst on lisatud välja Peidetud lõik abil. See säte on sama funktsionaalsusega nagu tekstidokumentides saadaolev menüükäsk .

Otsene kursor (välja arvatud HTML-dokumendid)

Määrab otsese kursori kõik omadused.

Otsene kursor

Activates the direct cursor. You can also activate this function by clicking the Toggle Direct Cursor Mode icon on the Tools bar or by choosing the Edit - Direct Cursor Mode command in a text document.

Lisamine (välja arvatud HTML-dokumendid)

Määrab lisamise sätted otsese kursori kasutamisel. Kui klõpsata suvalisel kohal dokumendis, alustatakse uue lõigu kirjutamist sellelt kohalt. Lõigu omadused sõltuvad valitud sättest. Valida on võimalik järgnevate sätete hulgast:

Lõigu joondus

Määrab lõigu joonduse otsese kursori kasutamisel. Sõltuvalt klõpsamise kohast on lõik joondatud kas vasakule, keskele või paremale. Enne klõpsamist näitab kursori külgedel olevate noolte suund, millist joondust rakendatakse.

Lõigu taane

Otsese kursori kasutamisel määratakse lõigu vasakpoolne taane kohale, kuhu klõpsatakse. Lõik on vasakule joondatud.

Tabelduskohad

Otsese kursori kasutamisel lisatakse uue lõigu algusse nii palju tabelduskohti, kui mahub klõpsamise koha ja lehe veerise vahele.

Tabelduskohad ja tühikud

Otsese kursori kasutamisel lisatakse uue lõigu algusse nii palju tabelduskohti ja tühikuid, kui mahub klõpsamise koha ja lehe veerise vahele.

Märkuse ikoon

Kõik lisamise sätted kehtivad ainult otsese kursori abil loodud aktuaalse lõigu kohta.


Kaitstud alad: kursori lubamine

Määrab, et tekstikursorit saab asetada kaitstud aladesse, ehkki muudatuste tegemine ei ole võimalik.