Tabel

Määrab tekstidokumentide tabelite omadused.

Määrab veergude ja ridade vaikesätted ning tabeli režiimi. Samuti määratakse käitumisreeglid ridade ja veergude liigutamisel ning lisamisel. Rohkema teabe jaoks vaata LibreOffice Writeri abi peatükki .

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - LibreOffice Writer / LibreOffice Writer/veeb - Tabel


Vaikeväärtused

Määrab tekstidokumentides kõikide uute tabelite vaikesätted.

Päis

Määrab, et tabeli esimene rida vormindatakse lõigustiiliga "Tabeli päis".

Korratakse igal leheküljel

Määrab, kas tabeli päist korratakse igal järgmisel leheküljel.

Ei tükeldata (välja arvatud HTML)

Määrab, et tabeleid ei tükeldata mitte ühegi teksti mähkimise tüübi puhul. Sama sätte leiab, valides menüüst Tabel - Omadused - Tekstivoog.

Ääris

Määrab, kas tabelite lahtrid omavad vaikimisi äärist.

Tabelitesse sisestamine

Arvude tuvastamine

Specifies that numbers in a text table are recognized and formatted as numbers. Table cells in LibreOffice Writer can recognize a number when it is represented in one of the number formats available in categories of Numbers, Percent, Currency, Date, Time, Scientific, Fraction and Boolean.

The recognized number is displayed with default number format for table cells, and sets the cell format to the recognized category. For example, if a number is recognized as Date, the cell format category is set to Date. You can set a specific number format for the cell, for example, a date entered as 8/3/2018 displays as Thursday March 8, 2018 when the cell number format is set to "Friday, December 31, 1999" in the Number Format dialog.

Märkuse ikoon

Recognized Date and Time numbers are converted to internal date and time serial values. Percent numbers are converted internally to their numeric values. Boolean values are converted internally to 0 or 1.


When an input cannot be recognized as a number, the number category changes to Text and the input is not changed.

Kui Arvude tuvastamine ei ole sisse lülitatud, salvestatakse arvud tekstina ja joondatakse vaikimisi vasakule.

Arvu vormingu tuvastamine

Kui Arvu vormingu tuvastamine ei ole sisse lülitatud, aktsepteeritakse ainult lahtrile määratud vormingus sisestust. Iga teistsuguse sisestuse puhul määratakse lahtri vorminguks Tekst.

For example, if a cell contains a date value and has its cell format as date, a new input of a percent value in the cell set the cell format to Text and the percent input number is not recognized.

When Number format recognition is marked, input numbers sets the cell format to the recognized number category.

Joondus

Määrab, et arvud joondatakse lahtris alati alla paremale. Kui väli on märkimata, joondatakse arvud üles vasakule.

Märkuse ikoon

Väli Joondus ei mõjuta otsest vormindust. Kui on otseselt määratud, et lahter on keskjoondatud, siis jääb see keskjoondatuks sõltumata sellest, mida sinna sisestatakse - teksti või arve.


Klaviatuuri käsitsemine

Lahtrite liigutamine

Määrab klaviatuuri abil ridade ja veergude liigutamise vaikesätted.

Rida

Määrab väärtuse, mida kasutatakse rea liigutamisel.

Veerg

Määrab väärtuse, mida kasutatakse veeru liigutamisel.

Lisamine

Määrab klaviatuuri abil ridade ja veergude lisamise vaikesätted.

Rida

Määrab vaikeväärtuse ridade lisamisel.

Veerg

Määrab vaikeväärtuse veergude lisamisel.

Ridade ja veergude käitumine

Määrab lisatavate ridade ja veergude suuruse suhte külgnevate ridade ja veergudega, samuti ka kogu tabeliga.

Fikseeritud

Määrab, et ridade ja veergude muutmine mõjutab ainult külgnevat ala.

Fikseeritud, proportsionaalne

Määrab, et ridade ja veergude muutmine mõjutab kogu tabelit.

Muutuv

Määrab et ridade ja veergude muutmine mõjutab tabeli suurust.