Printimine

Määrab printimise sätted tekstidokumentidele või HTML-dokumentidele.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - LibreOffice Writer / LibreOffice Writer/veeb - Printimine


Märkuse ikoon

Sellel kaardil määratud printimise sätteid rakendatakse kõikidele järgnevatele prinditöödele kuni sätteid uuesti muudetakse. Kui tahad muuta ainult praeguse prinditöö sätteid, kasuta dialoogi Fail - Prindi.


Sisu

Määrab, millised dokumendi sisu koostisosad prinditakse.

Pildid ja objektid

Määrab, kas tekstidokumentide graafilised elemendid prinditakse.

Vormide juhtelemendid

Määrab, kas tekstidokumentides vormide juhtelementide väljad prinditakse.

Lehe taust

Määrab, kas lehekülje taustal olevad värvid ja objektid (Vormindus - Lehekülg - Taust) prinditakse.

Tekst musta tindiga

Määrab, kas printida tekst alati musta tindiga.

Peidetud tekst

Sätte lubamisel prinditakse peidetuks märgitud tekst. Prinditakse järgnevad peidetud tekstid: tekst, mis on vormindatud peidetuks dialoogis Vormindus - Märk - Fondiefektid - Peidetud, ja tekstiväljad peidetud tekst ja peidetud lõigud.

Teksti kohahoidjad

Selle sätte lubamisel prinditakse teksti kohahoidjad. Sätte keelamisel jäetakse teksti kohahoidjad väljatrükis tühjaks.Teksti kohahoidjad on väljad.

Leheküljed

Määrab mitmeleheküljeliste LibreOffice Writeri dokumentide lehekülgede printimise järjestuse.

Vasakpoolsed (ei kehti HTML-dokumentidele)

Märkimisel prinditakse kõik dokumendi vasakpoolsed (paaris numbriga) leheküljed.

Parempoolsed (ei kehti HTML-dokumentidele)

Märkimisel prinditakse kõik dokumendi parempoolsed (paaritu numbriga) leheküljed.

Brošüürina

Vali Brošüürina dokumendi printimiseks brošüürivormingus. Brošüürivorming tähendab LibreOffice Writeris järgmist.

Kui püstpaigutusega dokument prinditakse rõhtpaigutusega lehele, siis vastastikku asuvad brošüüri leheküljed prinditakse kõrvuti. Kui sul on kahepoolset printimist võimaldav printer, siis saab dokumendi hõlpsasti printida välja brošüürina nii, et hiljem ei ole vaja lehti sorteerida. Kui printer prindib ainult ühele poolele, siis võib esmalt trükkida välja ühe poole lehed, märkides eelnevalt "Esiküljed / parempoolsed / paaritud leheküljed", seejärel tuleb pöörata paberipakk ümber ja trükkida välja teise poole lehed, märkides eelnevalt "Tagaküljed / vasakpoolsed / paarisleheküljed".

Paremalt vasakule

Sätte valimisel prinditakse brošüüri lehed õiges järjestuses paremalt vasakule kirjaviisi puhul.

Märkused

Määrab, kas ja kuidas prinditakse dokumendis leiduvad märkused.

Muu

Prinditakse automaatselt lisatud tühjad leheküljed

Kui see säte on sisse lülitatud, prinditakse ka automaatselt lisatud tühjad lehed. See on vajalik, kui prinditakse mõlemale lehe poolele. Näiteks, kui raamatus on peatüki lõigustiilis määratud, et see algab alati paarituarvulise numbriga leheküljega, ja eelmine peatükk lõpeb samuti paarituarvulise numbriga leheküljel, lisab LibreOffice nende vahele paarisarvulise numbriga tühja lehekülje. See säte määrab, kas taolised leheküljed prinditakse või mitte.

Paberisalv printeri sätetest

Mitme paberisalvega printerite jaoks määrab see säte, kas kasutatava salve otsustab printeri seadistus.

Faks

Kui arvutisse on paigaldatud faksitarkvara ja soovid tekstidokumenti saata otse faksile, siis tuleb siin määrata soovitud faksiaparaat.