Vaade

Määrab tekstidokumendis sisalduvate objektide ning tekstitöötluse tööakna elementide kuvamise sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava tekstidokument, vali - LibreOffice Writer / LibreOffice Writer/veeb - Vaade


Tõmbejooned

Määrab sätted, mis mõjutavad piirete kuvamist.

Abijooned liigutamisel

Näitab paneeli liigutamise ajal paneeli ümber tõmbejooni. Märkimise korral saab joonlaudade abil jälgida objekti täpset asukohta.

Vaade

Määrab, kas kerimisribasid ja joonlaudu kuvatakse.

Rõhtjoonlaud

Kuvab horisontaalset joonlauda. Vali järgnevast loendist sobiv mõõtühik.

Püstjoonlaud

Kuvab vertikaalset joonlauda. Vali järgnevast loendist sobiv mõõtühik.

Paremale joondatud

Need käsud on kättesaadavad ainult siis, kui - Keelesätted - Keeled all on lubatud Ida-Aasia keelte toetus.

Paigutab püstjoonlaua tööala paremale äärele.

Sujuv kerimine

Aktiveerib lehe sujuva kerimise funktsiooni. Kerimise kiirus sõltub kuvari ekraani pindalast ja värvisügavusest.

Kuvamine

Määrab, milliseid objekte dokumendis kuvatakse.

_Pildid ja objektid

Määrab, kas pilte ja objekte näidatakse ekraanil. Kui need elemendid on varjatud, siis kuvatakse nende asemel tühje raame.

You can also control the display of graphics through the Images and Charts icon. If a text document is open, this icon is displayed on the Tools bar.

Märkuse ikoon

Kui märkeruut Pildid ja objektid ei ole valitud, siis ei laadita pilte ka Internetist. Piltide paiknemine tabelis ning ilma määratud suuruseta olekus võib põhjustada probleeme lehe kuvamisel, kui lehel kasutatakse vanemaid HTML-i standardeid.


Tabelid

Näitab dokumendis sisalduvaid tabeleid.

Tabeli joonestiku kuvamiseks tee tabelil paremklõps ja vali Tabeli joonestik või vali Tabel - Tabeli joonestik.

Joonistused ja juhtelemendid

Näitab dokumendis sisalduvaid joonistusi ja juhtelemente.

Väljade koodid

Displays the field names in the document instead of the contents of the fields. You can also choose View - Field Names in a text document.

Märkused

Kuvab märkused. Klõpsa märkisel selle teksti redigeerimiseks. Kasuta märkuse leidmiseks või kustutamiseks Navigaatori kontekstimenüüd. Kasuta märkuse kontekstimenüüd selle märkuse, kõigi märkuste või selle autori kõigi märkuste kustutamiseks.

Sätted (ainult HTML-dokumentidele)

Mõõtühik (ainult HTML-dokumentidele)

Määrab HTML-dokumentide jaoks mõõtühiku.