LibreOffice Writeri sätted

Need sätted määravad viisid, kuidas LibreOffice'is dokumente luuakse ja käsitletakse. Siin on võimalik määrata ka sätteid, mis mõjuvad ainult aktiivsele dokumendile. Üldised sätted salvestatakse automaatselt.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava tekstidokument, vali - LibreOffice Writer


Üldine

Määrab tekstidokumentide üldised sätted.

Vaade

Määrab tekstidokumendis sisalduvate objektide ning tekstitöötluse tööakna elementide kuvamise sätted.

Vormindusvahendid

Määrab teatud märkide ja otsese kursori kuvamise sätted LibreOffice'i teksti- ja HTML-dokumentides.

Alusvõrk

Määrab dokumendi lehekülgede alusvõrgu sätted. Alusvõrk aitab objekte täpselt paigutada. Alusvõrku saab panna töötama ka "magnetilise" tõmbevõrguna.

Põhifondid (lääne)

Määrab põhifontide sätted.

Põhifondid (Ida-Aasia)

Määrab Ida-Aasia keelte põhifontide sätted, kui nende tugi on lubatud ( - Keelesätted - Keeled).

Põhifondid (CTL)

Määrab keeruka tekstipaigutusega keelte põhifontide sätted, kui nende tugi on lubatud ( - Keelesätted - Keeled).

Printimine

Määrab printimise sätted tekstidokumentidele või HTML-dokumentidele.

Tabel

Määrab tekstidokumentide tabelite omadused.

Muudatused

Määrab muudatuste kuvamise viisi dokumendis.

Ühilduvus

Määrab tekstidokumentide ühilduvuse sätted. Need sätted on abiks LibreOffice'i häälestamisel Microsoft Wordi dokumentide importimiseks.

Automaatpealdis

Määrab lisatavatele objektidele automaatselt omistatavate pealdiste sätted.

E-posti sätted kirjakoostel

Määrab kasutaja andmed ja serveri sätted tüüpkirjade saatmisel e-postiga.