HTML-ühilduvus

Määrab HTML-dokumentide sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - Laadimine ja salvestamine - HTML-ühilduvus


Fondisuurused

Kerimisnuppude Suurus 1 kuni Suurus 7 abil määratakse vastavad fondisuurused HTML-siltide <font size=1> kuni <font size=7> jaoks.

Importimine

Määrab HTML-dokumentide importimise sätted.

Arvude jaoks kasutatakse lokaati "Inglise (USA)"

Arvude importimisel HTML-leheküljelt erinevad kümnendkohtade eraldaja ja tuhandeliste eraldaja vastavalt HTML-lehekülje lokaadile. Lõikepuhver ei sisalda infot lokaadi kohta. Näiteks saksakeelselt veebilehelt kopeeritud "1.000" tähendab kõige tõenäolisemalt "üks tuhat", sest saksa lokaadis on punkt tuhandeliste eraldajaks. Ingliskeelselt veebilehelt kopeerides tähendavad samad märgid aga arvu 1 ehk "üks koma null null null".

Kui ruut on märkimata, käsitletakse arve vastavalt sätete dialoogis (Keelesätted - Keeled - Lokaat) määratule. Kui ruut on märgitud, käsitletakse arve vastavalt USA inglise lokaadile.

Tundmatud HTML-sildid imporditakse väljadena

Selle märkeruudu märkimisel imporditakse need sildid, mida LibreOffice ei tunne, väljadena. Algussildi jaoks luuakse väli HTML_ON, mille väärtuseks on välja nimi. Lõpusildi jaoks luuakse väli HTML_OFF. Eksportimisel HTML-i teisendatakse need väljad tagasi siltideks.

Eiratakse fontide sätteid

Selle märkeruudu märkimisel ignoreeritakse kõiki fontide sätteid. Kasutatakse fonte, mis on määratud HTML-lehtede stiiliga.

LibreOffice BASIC

Kui see märkeruut on märgitud, kaasatakse dokumendi eksportimisel HTML-vormingusse LibreOffice BASICu instruktsioonid.

See säte on vaja aktiveerida enne LibreOffice BASICu skripti kirjutamist, vastasel juhul seda ei lisata. LibreOffice BASICu skriptid peavad asuma HTML-dokumendi päises. Kui dokumendiga kaasneb LibreOffice BASICu arenduskeskkonna makro, siis säilitatakse see lähtetekstina HTML-dokumendi päises.

Näidatakse hoiatusi

Kui see väli on märgitud, siis kuvatakse HTML-i eksportimisel hoiatust, et LibreOffice BASICu makrod lähevad kaotsi.

Prindivaade

If you mark this field, the print layout of the current document (for example, table of contents with justified page numbers and dot leaders) is exported as well. It can be read by LibreOffice, Mozilla Firefox, and MS Internet Explorer.

Märkuse ikoon

HTML-filter toetab CSS2 (Cascading Style Sheets Level 2) laaditabeleid dokumentide printimisel. Need võimalused rakenduvad ainult siis, kui printimise paigutuse eksportimine on valitud.


Kohalikud pildid kopeeritakse Internetti

Kui see väli on märgitud, siis kopeeritakse HTML-dokumendis sisalduvad pildid samuti valitud internetiserverisse, kui transpordiks kasutatakse FTP protokolli. Internetti salvestamiseks tuleb kasutada dialoogi Salvestamine, faili nime kohale kirjutatakse soovitud asukoha täielik FTP URL.

Märgistik

Vali eksportimise jaoks sobiv märgistiku tüüp.

Hoiatav ikoon

Mõningaid sätteid ei saa pärast muutmist lähtestada. Selliste lähtestamiseks muuda need tagasi käsitsi või klõpsa Loobu ja ava sätete aken uuesti.