Hõlbustus

Määrab sätted, mis võimaldavad LibreOffice'i rakendusi efektiivsemalt kasutada nägemis-, liikumis- või mingi muu puudega inimestel.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - LibreOffice - Hõlbustus


Accessibility in LibreOffice

Muud sätted

Määrab hõlbustussätted.

Teksti valimise kursori kasutamine kirjutuskaitstud dokumentides

Kuvab kursorit kirjutuskaitstud dokumentides.

Animeeritud piltide lubamine

Võimaldab LibreOffice'il kuvada animeeritud piltide, näiteks GIF-piltide, eelvaadet.

Animeeritud teksti lubamine

Võimaldab LibreOffice'il kuvada animeeritud, näiteks vilkuvate või rulluvate tekstide eelvaadet.

Kõrge kontrastiga välimuse sätted

Kõrge kontrastsus on operatsioonisüsteemi säte, mis muudab süsteemi värviskeemi loetavuse parandamise suunas. Siin saab määrata, kuidas LibreOffice kasutab operatsioonisüsteemi poolt määratud kõrge kontrastsuse sätteid.

Lahtrite piire ja varjusid näidatakse kõrge kontrastsuse puhul alati teksti värviga. Lahtrite taustavärve ignoreeritakse.

Operatsioonisüsteemi kõrge kontrastsusega režiimi automaatne tuvastamine

Lülitab LibreOffice'i kõrge kontrastsuse režiimi, kui süsteemi taustavärv on väga tume.

Automaatse fondivärvi kasutamine ekraani kuvamisel

LibreOffice kuvab fonte vastavalt süsteemi värvisätetele. See säte mõjutab ainult ekraanikuva.

Süsteemsete värvide kasutamine lehekülje eelvaates

Rakendab süsteemi kõrge kontrastsuse sätted ka lehekülje eelvaadetele.