Prindisätted

Määratleb sätete valiku printimisel.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - LibreOffice - Printimine


Printimine vähendatud andmetega

Prinditavate andmete vähendamine

Printerile saadetavate andmete hulka on võimalik vähendada. Printimisandmete vähendamine suurendab printimise kiirust, sest printfailid on väiksemad. See muudab kergemaks vähema mäluga printeritel printimise. Prinditavate andmete vähendamine võib muuta väljatrüki kvaliteedi natuke halvemaks.

Sätted

Määrab, kas printimise sätted rakenduvad printeril printimisele või faili printimisele.

Vähendatakse läbipaistvust

Selle ruudu märkimisel prinditakse läbipaistvad objektid tavaliste, läbipaistmatute objektidena vastavalt alumise kahe raadionupuga määratud sätetele.

Märkuse ikoon

Läbipaistvust ei saa otse printerile teadvustada. Seetõttu muudetakse need alad dokumendis, kus läbipaistvus peaks olema tajutav, bittrastriteks ja saadetakse sellistena printerile. Sõltuvalt bittrastri suurusest ja printimise eraldusvõimest võib see põhjustada väga suure andmehulga saatmist printerile.


Automaatselt

Määrab, et läbipaistvust arvestatakse printimisel ainult siis, kui, kui läbipaistev ala hõlmab vähem kui veerandi lehe pinnast.

Läbipaistmatu

Selle sätte korral läbipaistvus printimisel ei kajastu.

Vähendatakse bittrastreid

Määrab, et bittrastrid prinditakse vähendatud kvaliteediga. Eraldusvõimet saab ainult vähendada.

Kõrge/tavaline prindikvaliteet

Kõrge prindikvaliteet vastab eraldusvõimele 300 dpi. Tavaline prindikvaliteet vastab eraldusvõimele 200 dpi.

Eraldusvõime

Määrab maksimaalse prindikvaliteedi punktides tolli kohta (dpi). Eraldusvõimet saab ainult vähendada.

Kaasa arvatud läbipaistvad objektid

Kui see väli on märgitud, siis rakendatakse prindikvaliteedi vähendamist ka objektide läbipaistvatele osadele.

Vähendatakse üleminekuid

Kui see väli on märgitud, siis prinditakse üleminekud vähendatud kvaliteediga.

Ülemineku triipude arv

Määrab ülemineku triipude maksimaalse arvu printimisel.

Vahevärv

Määrab, et üleminekud trükitakse ainult ühe vahepealse värviga.

Värvid teisendatakse halltoonideks

Määrab, et kõik värvid trükitakse halltoonidena.

Printeri hoiatused

Määrab, millised hoiatused võivad ilmuda enne printimise algust.

Paberi suurus

Kui aktiivse dokumendi printimiseks on vajalik kindel paberi suurus, siis tuleks see valik märkida. Kui dokumendis määratud paberi suurus ei sobi antud printeri võimalustega, näidatakse veateadet.

Paberi suund

Kui aktiivse dokumendi printimiseks on vajalik kindel paberi suund, siis tuleks see valik märkida. Kui dokumendis määratud paberi formaat ei sobi antud printeri võimalustega, näidatakse veateadet.

Läbipaistvus

Selle valiku märkimisel antakse alati hoiatus, kui dokument sisaldab läbipaistvaid objekte. Sellise dokumendi printimisel ilmub dialoog, milles saab valida, kas antud juhul läbipaistvust printimisel arvestatakse või mitte.