Vaade

Määrab programmi välimuse sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - LibreOffice - Vaade


Kasutajaliides

Tööriistaribade ikoonide suurus

Määrab tööriistaribaikoonide suuruse.

Külgriba ikoonide suurus

Määrab külgriba ikoonide suuruse.

Hübriidriba ikoonide suurus

Määrab hübriidriba ikoonide suuruse.

Ikoonide stiil

Määrab tööriistaribade ja dialoogide ikoonide stiili.

Hiir

Hiire asukoht

Määrab, kas ja kuhu paigutatakse uue dialoogi avanemisel hiire kursor.

Hiire keskmine nupp

Määrab hiire keskmise nupu funktsiooni.

  1. Kerib automaatselt - hiire liigutamine keskmise nupu vajutamise ajal liigutab vaadet.

  2. Asetab lõikepuhvri sisu - hiire keskmise nupu vajutamisel asetatakse "Valikupuhvri" sisu kursori asukohta.

"Valikupuhver" ei sõltu tavalisest lõikepuhvrist, mida kasutavad käsud Redigeerimine - Kopeeri/Lõika/Aseta või vastavad kiirklahvid. Lõikepuhver ja "Valikupuhver" võivad samal ajal sisaldada erinevat sisu.

Lõikepuhver

Valikupuhver

Sisu kopeerimine

Redigeerimine - Kopeeri Ctrl+C.

Vali tekst, tabel, objekt.

Sisu asetamine

Redigeerimine - Aseta, Ctrl+V asetab kursori asukohale.

Hiire keskmise nupu vajutus asetab kursori asukohale.

Teise dokumenti asetamine

Ei mõju lõikepuhvri sisule.

Viimasena tehtud valik on valikupuhvri sisuks.


Graafikaväljund

Nõuande ikoon

Aktiivse dokumendi vaate taastamiseks või värskendamiseks tuleb kasutada klahvikombinatsiooni Shift+Ctrl+R.


Riistvaralise kiirenduse kasutamine

Võimaldab ligipääsu graafikakaardi riistvaralistele omadustele ekraanil kuvamise parendamiseks. Riistvaraline kiirendus pole saadaval kõigil operatsioonisüsteemidel, millel LibreOffice töötab.

Pehmendamise kasutamine

Kui see on toetatud, siis on võimalik lubada või keelata graafika pehmendamist. Kui graafika pehmendamine on lubatud, siis enamiku graafiliste objektide puhul tähendab see paremat välimust ja vähem moonutusi.

OpenGL-i kasutamine igasuguseks renderdamiseks

Märkimisel kasutatakse suure jõudlusega Open Graphics Library't (OpenGL) rakenduse kõigi nähtavate elementide renderdamiseks, sh aknad, menüüd, tööriistaribad ja ikoonid. OpenGL kasutab renderdamise kiirendamiseks arvuti graafikakaarti. Kui see on mustas nimekirjas (vt all), siis see säte ei mõju.

OpenGL-i musta nimekirja eiramine

Sunnib OpenGL-i kasutamist ka mustas nimekirjas oleva graafikakaardi puhul. Kaart pannakse musta nimekirja, kui see on vigane või võib renderdada graafikaobjekte kehva kvaliteediga.

Menüü

Ikoonid menüüdes

Lülitab ikoonide kuvamist vastavate menüü-üksuste kõrval. Valikus on "Automaatne", "Peidetud" või "Nähtaval". "Automaatne" kuvab ikoonid vastavalt süsteemisätetele ja -teemadele.

Fontide loendid

Fontide eelvaade

Valitavate fontide nimed kuvatakse vastavate fontidega vormindatult, näiteks fondid vormindusribal olevas fontide kastis.