Üldine

Määrab LibreOffice'i üldised sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - LibreOffice - Üldine


Abi

Määrab paigaldatud Abi käitumise.

Laiendatud nõuanded

Näidatakse kokkuvõtlikku abiteavet, kui hoida kursorit ikooni, menüükäsu või dialoogi juhtelemendi kohal.

Avamise/salvestamise dialoogid

Kasutatakse LibreOffice'i dialooge

Määrab, kas dokumentide avamiseks ja salvestamiseks kasutatakse LibreOffice'i dialooge. Vastasel juhul kasutatakse opsüsteemi/töökeskkonna dialooge.

LibreOffice'i dokumentide avamise ja salvestamise dialooge on kirjeldatud LibreOffice'i Abis.

Dokumendi olek

Printimist loetakse dokumendi muutmiseks

Määrab, kas printimist loetakse dokumendi muutmiseks. Kui see säte on märgitud, siis küsitakse dokumendi sulgemisel pärast printimist, kas muudatusi soovitakse salvestada. Muudatusena lisatakse dokumendile printimise aeg.

Kahekohalised aastaarvud

Määrab andmevahemiku, mille piires süsteem arvestab kahekohalisi aastaarve.

LibreOffice käsitleb aastaid neljakohalistena, seega on näiteks vahe kuupäevade 1.1.99 ja 1.1.01 vahel kaks aastat. Säte Kahekohalised aastaarvud võimaldab kasutajal määrata, milliseid aastaid käsitletakse hilisemana kui 2000. Näitena, kui määrata siin aasta 1930 või hilisem, siis kirjet "1.1.20" käsitletakse kui 1.1.2020, mitte aga kui 1.1.1920.

LibreOffice'i täiustamisele kaasaaitamine

Kasutusteabe kogumine ja The Document Foundationile edastamine

Send usage data to help The Document Foundation improve the software usability. The software development team is interested in information about the usage pattern of LibreOffice. This data helps to improve the usability of the applications, by identifying the most frequently used sequences of commands while performing common tasks, and in return, design a user interface that is easier to use and more productive. The usage data is sent anonymously and carry no document contents, only the commands used.