Moodulite redigeerimine

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - Keelesätted - Kirjutamise abivahendid, vali loendis Saadaolevad keelemoodulid üks keelemoodulitest ja klõpsa nupul Redigeeri.


Sätted

Määrab keele ja valitud mooduli jaoks saadaolevad õigekirja kontrolli, poolitamise ja tesauruse alammoodulid. Alammooduleid saab tähtsuse järgi ümber korraldada.

  1. Vali keel loendikastist Keel.

  2. Märgista kõik moodulid, mida soovid aktiveerida, pealkirjade "Õigekirja kontroll", "Grammatika", "Poolitus" ja "Tesaurus" alt.

  3. Juhul, kui ühe pealkirja all on mitu moodulit, siis kasutatakse neid selles järjekorras, milles nad on ka nimekirjas. Nende järjestust saab muuta nuppude Nihuta üles ja Nihuta alla abil.

  4. Poolituse all saab olla aktiveeritud ainult üks moodul.

Keel

Määrab mooduli keele.

Kõikide keelevaliku väljade jaoks LibreOffice'is kehtivad järgmised reeglid:

Keele nimel on ees linnike, kui vastava keele jaoks on õigekirjakontroll aktiveeritud.

Nihuta üles

Suurendab loendist valitud mooduli prioriteeti ühe taseme võrra.

Nihuta alla

Vähendab loendist valitud mooduli prioriteeti ühe taseme võrra.

Tagasi

See nupp tühistab muudatused loendikastis.