Asukohad

Selles alajaotuses on toodud LibreOffice'is kasutatavate tähtsamate kataloogide asukohad. Kasutaja saab neid asukohti muuta.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - LibreOffice - Asukohad

Vali Tööriistad - Automaattekst - Asukoht


LibreOffice'i kasutatavad kataloogid

Nimekirja elemendi redigeerimiseks klõpsa esmalt kirjele ja seejärel nupule Redigeeri. Topeltklõps kirjele täidab sama funktsiooni.

Vaikeväärtus

Nupp Vaikeväärtus asendab kõik väärtused algväärtustega.

Muuda

Klõps nupul avab dialoogi Asukoha valimine või Asukohtade määramine.

Kirjete järjekorda saab muuta, kui klõpsata veeru Tüüp tiitliribal. Veeru laiust saab muuta liigutades hiirega tiitliribade vahelist eraldusjoont.

Selles asukohtade loendis pole LibreOffice'i paigalduskataloogi jagatud kaustade asukohti mainitud. Iga kasutaja andmed paiknevad kataloogis {kasutaja}, mis asub kasutaja .

Tüüp

Asukoht

Kirjeldus

Minu dokumendid

Süsteemi vaikekataloog dokumentide jaoks

See kataloog avatakse dialoogide Avamine või Salvestamine esmakordsel kasutamisel.

Automaatkorrektuur

See kataloog sisaldab sinu isiklikke automaatkorrektuuri tekste.

Automaattekst

See kataloog sisaldab sinu isiklikke automaattekste.

Galerii

Sellesse kausta salvestatakse uued Galerii teemad.

Pildid

See kataloog avatakse graafiliste objektide laadimise või salvestamise dialoogi esmakordsel kasutamisel.

Varukoopiad

Siin hoitakse dokumentide automaatseid varukoopiaid.

Mallid

Selles kataloogis hoitakse sinu malle.

Ajutised failid

Siia paigutab LibreOffice oma ajutised failid.

Klassifikatsioon

Sellest failist loeb LibreOffice TSCP BAF-i põhimõtted.