Isikuandmed

Sellel kaardil saab sisestada ja redigeerida kasutaja andmeid. Mõned andmed võivad olla kasutaja või süsteemihalduri poolt sisestatud juba LibreOffice'i paigaldamise ajal.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - LibreOffice - Isikuandmed


Isikuandmeid kasutavad LibreOffice'i mallid ja Autopiloodid. Näiteks väljade "Eesnimi" ja "Perekonnanimi" andmeid kasutatakse dokumendile autori nime automaatseks lisamiseks. Seda võib näha käsu Fail - Omadused kasutamisel.

Osa kasutaja isikuandmetest lisatakse automaatselt rakenduse sõnastikku nii, et see on kättesaadav õigekirja kontrollile. Trükivigade korral saab programm kasutada neid andmeid parandusettepanekute jaoks. Andmete muutmine jõustub pärast LibreOffice'i taaskäivitamist.

Aadress

Väljal Aadress sisestatakse ja redigeeritakse kasutaja isikuandmeid.

Ettevõte

Sisesta sellele väljale oma töökoha ettevõtte nimi.

Eesnimi

Sisesta siia oma eesnimi.

Perekonnanimi

Sisesta siia oma perekonnanimi.

Initsiaalid

Sisesta siia oma initsiaalid.

Tänav

Sisesta sellele väljale oma aadressi tänavanimi.

Sihtnumber

Sisesta sellele väljale oma aadressi sihtnumber (nn postiindeks).

Linn

Sisesta sellele väljale linna nimi.

Riik, regioon

Sisesta siia oma asukohariik või -regioon.

Tiitel

Sisesta siia oma tiitel.

Amet

Sisesta siia oma ametikoht ettevõttes.

Telefon (kodus)

Sisesta siia oma eratelefoni number.

Telefon (tööl)

Sisesta siia oma töötelefoni number.

Faks

Sisesta siia oma faksi number.

E-post

Sisesta siia oma e-posti aadress. Näiteks minu.nimi@minu.teenusepakkuja.ee