LibreOffice

Selle dialoogi abil määratakse LibreOffice'i kõige üldisemad eelistused. Siin käsitletakse kasutaja andmeid, salvestamist, printimist, tähtsamate failide ja kataloogide asukohti ning värvide vaikimisi määranguid. Need sätted salvestatakse automaatselt.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali < - LibreOffice


Isikuandmed

Sellel kaardil saab sisestada ja redigeerida kasutaja andmeid. Mõned andmed võivad olla kasutaja või süsteemihalduri poolt sisestatud juba LibreOffice'i paigaldamise ajal.

Üldine

Määrab LibreOffice'i üldised sätted.

Vaade

Määrab programmi välimuse sätted.

Prindisätted

Määratleb sätete valiku printimisel.

Asukohad

Selles alajaotuses on toodud LibreOffice'is kasutatavate tähtsamate kataloogide asukohad. Kasutaja saab neid asukohti muuta.

Fondid

Asendab fondi teise, vabalt valitud fondiga. See asendamine mõjub kas ainult dokumendi kuvale või kuvale ja väljatrükile. Asendamine ei muuda dokumendiga koos salvestatud fontide sätteid.

Turvalisus

Määrab turvalisuse sätted dokumentide salvestamiseks, veebiühenduste jaoks ja makrosid sisaldavate dokumentide avamiseks.

Isikupärastamine

You can customize LibreOffice with the same themes available for Mozilla Firefox. The menu bar and the toolbars docked in the top and bottom of the window will display the chosen theme in the background.

Programmi värvid

Määrab LibreOffice'i kasutajaliidese värvid. Aktiivseid sätteid saab salvestada värviskeemina ja vajadusel uuesti laadida.

Hõlbustus

Määrab sätted, mis võimaldavad LibreOffice'i rakendusi efektiivsemalt kasutada nägemis-, liikumis- või mingi muu puudega inimestel.

Edasijõudnuile

Määrab tugisätted Java-rakendustele LibreOffice'is, sh millist Java töökeskkonda (JRE) kasutada. Siin määratakse ka, kas saab kasutada ebastabiilseid katselisi funktsioone, nagu näiteks makrode salvestamine. Samuti pääseb siitkaudu ligi täppishäälestusele.

BASICu IDE

Määrab BASICu IDE (integreeritud arenduskeskkonna) sätted, et hõlbustada BASICus makrode redigeerimist.

Internetiuuendus

Määrab mõned LibreOffice'i tarkvarauuenduste automaatse märguande ja allalaadimisega seotud sätted.

OpenCL

OpenCL on tehnoloogia arvutuste kiirendamiseks mahukates arvutustabelites.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.