Punktide redigeerimise riba

Punktide redigeerimisriba ilmub, kui valida hulknurkne objekt ja klõpsata nupul Redigeeri punkte.

Alltoodud funktsioonid võimaldavad redigeerida kõvera või kõveraks teisendatud objekti punkte. Kasutada on järgnevad nupud:

Punktide redigeerimine

Nupp Redigeeri punkte võimaldab sisse või välja lülitada kõverjoone punktide redigeerimisrežiimi. Redigeerimisrežiimis on võimalik valida objekti üksikuid punkte.

Ikoon

Redigeeri punkte

Liiguta punkte

Aktiveerib punktide liigutamise režiimi. Punkti kohal peatunud hiirekursori juures kuvatakse seejuures väike tühi ruut. Punkti saab nüüd lohistada teise kohta. Kõver mõlemal pool punkti töötab liikumisega kaasa, järgnevate punktide vahel olev kõvera osa muudab samuti kuju.

Osuta kursoriga kahe punkti vahelisele või suletud kõverale ja lohista see hiirega teise kohta, kõvera kuju seejuures ei muutu.

Ikoon

Liiguta punkte

Lisa punkte

Aktiveerib lisamisrežiimi. See režiim võimaldab lisada punkte. Punkte saab ka liigutada, nagu liigutamisrežiimiski. Kui aga klõpsata kahe punkti vahele joonistatud kõveral ja liigutada hiirt, hoides samal ajal hiirenuppu all, lisatakse uus punkt. Lisatud punkt on vahepunkt, millest kontrollpunktidesse tõmmatud jooned on paralleelsed ja jäävad sellisteks ka liigutamisel.

Nurgapunkti loomiseks tuleb esmalt lisada sujuv või sümmeetriline üleminekupunkt, mis teisendatakse seejärel käsuga Nurgapunkt nurgapunktiks.

Ikoon

Lisa punkte

Kustuta punktid

Ühe või mitme valitud punkti eemaldamiseks tuleb kasutada nuppu Kustuta punktid. Mitme punkti valimiseks tuleb valimise ajal hoida all klahvi Shift.

Vali kustutatavad punktid ja klõpsa sellel nupul või vajuta klahvi Delete.

Ikoon

Kustuta punktid

Tükelda kõver

Nupp Tükelda kõver tükeldab kõvera. Vali punkt või punktid, mille kohalt soovid kõverat tükeldada, ja klõpsa nupul.

Ikoon

Tükelda kõver

Teisenda kõveraks

Teisendab kõvera sirgjooneks või sirgjoone kõveraks. Kui valid ühe punkti, siis teisendatakse enne seda punkti olev kõver. Kui valid kaks punkti, siis teisendatakse nende punktide vahel olev kõver. Kui valid rohkem kui kaks punkti, siis teisendatakse igal selle ikooni klõpsamisel järgmine kõvera osa. Vajadusel teisendatakse ümarad punktid nurgapunktideks ja nurgapunktid ümarateks.

Kui mõni kõvera osa on sirge, siis on joone otspunktidel vaid üks kontrollpunkt. Neid pole võimalik muuta ümarateks punktideks, ilma et sirgjoon poleks teisendatud tagasi kõveraks.

Ikoon

Teisenda kõveraks

Nurgapunkt

Teisendab valitud punkti või punktid nurgapunktideks. Nurgapunktidel on kaks liigutatavat üksteisest sõltumatut kontrollpunkti. Seega ei lähe kõverjoon täpselt nurgapunktist läbi, vaid moodustab nurga.

Ikoon

Nurgapunkt

Sujuv üleminek

Teisendab nurgapunkti või sümmeetrilise punkti sujuvaks punktiks. Mõlemad nurgapunkti kontrollpunktid on joondatud paralleelselt ja neid on võimalik vaid samaaegselt liigutada. Kontrollpunktide pikkus võib erineda, mis võimaldab muuta kõveruse astet.

Ikoon

Sujuv üleminek

Sümmeetriline üleminek

See ikoon teisendab nurgapunkti või sujuva punkti sümmeetriliseks punktiks. Mõlemad nurgapunkti kontrollpunktid on joondatud paralleelselt ja on ühepikkused. Neid on võimalik vaid samaaegselt liigutada ja nende kõverusaste on mõlemas suunas võrdne.

Ikoon

Sümmeetriline üleminek

Sulge Bézier

Sulgeb joone või kõvera. Joon suletakse, ühendades viimase punkti esimese punktiga.

Ikoon

Sulge Bézier

Kõrvalda punktid

Märgistab aktiivse punkti või valitud punktid kustutamiseks. See juhtub, kui punkt asub sirgjoonel. Kui teisendad kõvera või hulknurga ikooni Teisenda kõveraks abil sirgjooneks või kui muudad kõverat hiire abil nii, et punkt asub sirgjoonel, siis see punkt eemaldatakse. Nurk, millest alates punktide vähendamist alustatakse,

Ikoon

Kõrvalda punktid