Vormi navigeerimisriba

Vormi navigatsiooniriba sisaldab nuppe andmebaasi tabelite redigeerimiseks ja andmete kuva kontrollimiseks. Riba kuvatakse dokumentide, mis sisaldavad andmebaasiga lingitud välju, alaosas.

Vormi navigatsiooniriba kasutatakse kirjete hulgas liikumiseks, samuti ka kirjete lisamiseks või kustutamiseks. Kui vormi andmed salvestatakse, siis viiakse muudatused ka andmebaasi. Vormi navigatsiooniriba sisaldab ka funktsioone andmete hulgas sorteerimise, filtreerimise ja otsimise toimingute teostamiseks.

Nõuande ikoon

Navigatsiooniriba lisamiseks vormile võib kasutada tööriistariba Muud juhtelemendid nuppu Navigatsiooniriba.


Märkuse ikoon

Navigatsiooniriba on nähtav ainult andmebaasiga ühendatud vormide puhul. Vormi koostamisvaates navigatsiooniriba ei kuvata. Vaata ka: Tabeliandmete riba.


Andmete kuva saab juhtida sorteerimise ja filtreerimise funktsioonide abil. Algseid tabeleid seejuures ei muudeta.

Aktiivne sorteerimisviis või filter salvestatakse koos aktiivse dokumendiga. Kui filter on määratud, siis on aktiivne ka nupp Rakenda filter navigatsiooniribal Sorteerimise ja filtreerimise viise saab dokumendis seadistada ka dialoogi Vormi omadused abil. (Vali Vormi omadused - Andmed - omadused Sordi ja Filter).

Märkuse ikoon

Kui vormi aluseks on SQL lause (vt Vormi omadused - kaart Andmed - Andmeallikas), siis on filtreerimis- ja sorteerimisfunktsioonid võimaldatud üksnes juhul, kui SQL avaldis viitab ainult ühele tabelile ja ta pole kirjutatud natiivses SQL-režiimis.


Kirjenumber

Näitab aktiivse kirje numbrit. Numbri sisestamisel liigutakse vastava kirje juurde.

Esimene kirje

Ikoon

Viib esimese kirje juurde.

Eelmine kirje

Ikoon

Viib eelmise kirje juurde.

Järgmine kirje

Ikoon

Viib järgmise kirje juurde.

Viimane kirje

Ikoon

Viib viimase kirje juurde.

Salvesta kirje

Ikoon

Salvestab uue kirje. Muudatus viiakse ka andmebaasi.

Võta tagasi: andmekirje

Ikoon

Võimaldab andmebaasi kirje muutmise tühistamise.

Uus kirje

Ikoon

Loob uue kirje.

Kustuta kirje

Ikoon

Kustutab kirje. See käsk nõuab enne täitmist kinnitust.

Refresh

Refreshes the displayed data. In a multi-user environment, refreshing the data ensures that it remains current.

Ikoon

Refresh

Otsi kirjet

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Ikoon

Otsi kirjet

Sort Ascending

Text fields are sorted alphabetically, numerical fields are sorted by number.

Ikoon

Sort Ascending

Sort Descending

Text fields are sorted alphabetically, number fields are sorted by number.

Ikoon

Sort Descending

AutoFilter

Filters the records, based on the content of the currently selected data field.

Ikoon

AutoFilter

Form-based Filters

Prompts the database server to filter the visible data by specified criteria.

Ikoon

Form-based Filters

Sordi

Specifies the sort criteria for the data display.

Ikoon

Sortimisjärjestus

Reset Filter/Sorting

Cancels the filter settings and displays all of the records in the current table.

Ikoon

Reset Filter/Sorting

Data source as table

Activates an additional table view when in the form view. When the Data source as table function is activated, you see the table in an area above the form.

Ikoon

Data source as table

Apply Filter

Switches between the filtered and unfiltered view of the table.

Ikoon

Apply Filter