Teave XML-filtrite kohta

LibreOffice salvestab dokumendis XML-vormingus. Võimalik on luua kohandatud filtreid, mis teisendavad LibreOffice'is kasutatava algupärase OpenDocument'i XML-faili mõnda muusse vormingusse. Filtrid saab otseselt LibreOffice'iga lõimida ning neisse vormingutesse valutult salvestada või nendes olevaid dokumente avada.

Märkuse ikoon

XML-filtri loomiseks peavad olema head teadmised XML-i ja XSLT põhimõtete kohta. Nende tutvustamine väljub käesoleva dokumendi piirest.


XML-filter sisaldab XSLT-keeles kirjutatud laaditabeleid. Laaditabelid kirjeldavad teisendamist OpenDocument-failivormingust mõnda muusse XML-vormingusse eksport- ja importfiltrite vahendusel. XML-filtreid on kolme tüüpi: