XForms-dokumendid

XForms on uus World Wide Web Consortiumi poolt loodud veebivormide tüüp. XForms mudel on kirjeldatud XML-is. Mudel kasutab erinevaid sektsioone, et kirjeldada, mida vorm teeb ja kuidas vorm välja näeb. XFormsi spetsifikatsiooniga saab tutvuda aadressil http://www.w3.org/MarkUp/Forms/.

XForms-dokumentidega töötamine

LibreOffice'is on XForms-dokument Writeri dokumendi eriliik. XForms-dokumendi koostamise režiimis saab kasutada täiendavaid tööriistaribasid ja paane.

Pärast XForms-dokumendi koostamist ja salvestamist saab selle avada, täita vormi ja saata andmed serverile.

Uue XForms-dokumendi loomiseks

  1. Vali Fail - Uus - XForms-dokument.

    XForms-dokumendi koostamise aken avaneb tühjas Writeri dokumendis.

  2. Koosta vorm.

XForms-dokumendi avamiseks

XForms-dokumendi redigeerimiseks

Ava XForms-dokument ja kasuta järgnevaid tööriistaribasid ja aknaid: