Otsese vorminduse tühistamine dokumendis

Kogu vormindust, mis ei ole omistatud stiilide abil, saab hõlpsasti eemaldada.

Otsene ja stiilidega vormindamine

Dokumendi vormindamist ilma stiilideta nimetatakse "otseseks" vormindamiseks. See tähendab teksti või muude objektide, näiteks paneelide või tabelite, muutmist neile atribuute otseselt kehtestades. Sel juhul rakendub vormindusvõte ainult valitud piirkonnale ja kõiki muudatusi peab alati omaette tegema. Stiile samas ei rakendata tekstile otse, vaid need on defineeritud stiilide aknas, kust neid saab ka rakendada. Selle üks eeliseid on asjaolu, et stiili muutes saab korraga muuta ka kõiki dokumendi osasid, kus antud stiili on rakendatud.

Otsese vorminduse eemaldamiseks kogu dokumendist tuleb klahvikombinatsiooniga +A valida kogu dokumendi tekst ja siis valida Vormindus - Eemalda otsene vormindus.

Kogu otsese vorminduse eemaldamine LibreOffice Writeri dokumendist

  1. Kogu teksti valimiseks vajuta Ctrl+A.

  2. Vali Vormindus - Eemalda otsene vormindus.

Kogu otsese vorminduse eemaldamine LibreOffice Calc'i arvutustabelist

  1. Kõigi lehtede valimiseks klõpsa Shift-klahvi all hoides esimese ja viimase lehe sakkidel.

  2. Kogu teksti valimiseks vajuta Ctrl+A.

  3. Vali Vormindus - Eemalda otsene vormindus.

Kogu otsese vorminduse eemaldamine LibreOffice'i esitlusest

  1. Liigendusvaate avamiseks klõpsa sakil Liigendus.

  2. Kogu teksti valimiseks vajuta Ctrl+A.

  3. Vali Vormindus - Eemalda otsene vormindus.