Printimine vähendatud andmetega

Dokumendi printimise kiirendamiseks võib vähendada prinditavate andmete mahtu. Sätted on erinevad dokumendi printimisel printeris või printimisel faili.

  1. Choose - LibreOffice - Print.

  2. Vali üks järgnevatest võimalustest:

    Printerile - määrab andmete vähendamise sätted printimisel paberile

    Failiks printimisele - määrab andmete vähendamise sätted printimisel faili

  3. Vali neljast võimalusest vajalikud ja klõpsa Sobib.

    Nüüdsest prinditakse kõik dokumendid muudatusi arvesse võttes.

  4. Prindi dokument.

Andmeid saab vähendada läbipaistvuse, üleminekute või bittrasterpiltide osas. Andmete vähendamisel ei teki paljude printerite korral trükikvaliteedis silmaganähtavat langust. Kuid printimise aeg on kindlasti oluliselt lühem ja faili printimisel on faili suurus tunduvalt väiksem.