Vorminduse kopeerimine

Vorminduse kopeerimiseks valitud tekstilt või objektilt mõnele teisele tekstivalikule või objektile saab kasutada nn. vorminduspintslit.

Märkuse ikoon

Calcis kehtib vorminduse kopeerimine ainult lahtrivormindusele.


  1. Vali tekst või objekt, mille vormindust kopeerida tahad.

  1. Klõpsa standardriba ikoonil Kopeeri vormindus.

    Kursor muutub värvipoti kujuliseks.

    Nõuande ikoon

    Kui tahad vorminduse kopeerida rohkem kui ühele valikule, tee topeltklõps ikoonil Kopeeri vormindus Ikoon. Kui kõik vajalik on vormindatud, klõpsa uuesti sama ikooni.


  2. Vali tekst või objekt (või klõpsa sõnal või objektil), millele vormindust kopeerida tahad.

Nõuande ikoon

Vaikimisi kopeeritakse ainult märgivormindus. Lõiguvorminduse kaasamiseks hoia klõpsamise ajal all -klahvi. Ainult lõiguvorminduse kopeerimiseks hoia klõpsamise ajal all klahve +Shift.


The paragraph formats are the formats applied to the whole paragraph. The character formats are those applied to a portion of the paragraph. For example, if you apply the bold format to a whole paragraph the bold format is a paragraph format. Then if you unbold a portion of this paragraph, the bold format is still a paragraph format but the portion you unbold has a "not bold" character format.

Järgnev tabel kirjeldab vormindusatribuute, mida saab selle tööriistaga kopeerida:

Valiku tüüp

Kirjeldus

Midagi pole valitud, aga kursor asub teksti sees

Kopeerib aktiivse lõigu vorminduse ning teksti kulgemise suunas järgmise märgi märgivorminduse.

Tekst on valitud

Kopeerib viimase valitud märgi ja märki sisaldava lõigu vorminduse.

Paneel on valitud

Copies the frame attributes that are defined in Format - Frame and Object - Properties dialog. The contents, size, position, linking, hyperlinks, and macros in the frame are not copied.

Objekt on valitud

Kopeerib objekti vorminduse, mis on määratud dialoogis Vormindus - Pilt või Vormindus - Joonistusobjekt. Objekti sisu, asukohta, hüperlinke ja makrosid ei kopeerita.

Vormielement on valitud

Pole toetatud

Joonistusobjekt on valitud

Kopeerib kõik vormindusatribuudid. Impressis ja Draw's kopeeritakse ka objekti tekstisisu.

Tekst Calci lahtrites on valitud

Pole toetatud

Writeri tabel või lahtrid on valitud

Kopeerib vorminduse, mis on määratud dialoogi Vormindus - Tabel kaartidel Tabel, Tekstivoog, Äärised ja Taust. Samuti kopeeritakse lõigu- ja märgivormindus.

Calci tabel või lahtrid on valitud

Kopeerib nii dialoogis Vormindus - Lahtrid määratud vorminduse kui ka lahtri sisu vorminduse.