Klõpsatavate piirkondade lisamine piltidele

Hüperpilt võimaldab dokumendis leiduvale pildi teatud piirkondadega, niinimetatud klõpsatavate piirkondadega (hotspots) siduda URL-e. Hüperpilt ongi ühe või enama klõpsatava piirkonna kogum.

Klõpsatavaid piirkond võib olla kolme tüüpi: ristkülik, ellips ja hulknurk. Piirkonnal klõpsatas avatakse URL brauseri aknas või määratud paneelis. Määrata saab ka teksti, mida kuvatakse siis, kui jätta hiir klõpsatava piirkonna kohal seisma.

Klõpsatava piirkonna lisamine pildile

  1. Aseta kursor kohta, kuhu tahad dokumendis lisada hüperpildi.

  2. Choose Insert - Image, select and insert a bitmap image.

  3. With the image selected, choose Edit - ImageMap. You see the ImageMap Editor, which displays the image at the background.

  4. Hüperpiltide redaktori ikoonide abil saab taustal asuvale pildile tõmmata klõpsatava piirkonna kujundi, näiteks ristküliku.

    You can see an extended help text on the functions of each icon when you enable Extended Help in - LibreOffice - General.

  5. Kirjuta kasti "Aadress" URL, mis avatakse veebibrauseris, kui kasutaja klõpsab piirkonnale.

  6. Lisaks võib kasti "Tekst" sisestada teksti, mida kuvatakse kohtspikrina, kui kasutaja viib hiire klõpsatava piirkonna kohale.

  7. Klõpsa muudatuste rakendamiseks nupule Rakenda ja sulge hüperpiltide redaktor.

  8. Salvesta dokument LibreOffice'i või HTML-vormingus.

Hüperpildi võib salvestada failina ning selle üles laadida veebiserverisse.

Hüperpilt

Hüperpilt on pilt või tekstipaneel, mille määratud aladel klõpsates on võimalik liikuda sellele alale omistatud sihtmärgile (URL-ile). Viitealad koos URL-ide ja näidatavate tekstidega määratakse hüperpiltide redaktoris.

Hüperpilte on kahte sorti. Kliendipoolseid hüperpilte analüüsitakse kliendi arvutis, mis laadis Internetist pildi. Serveripoolseid hüperpilte analüüsitakse serverarvutis, mis jagab HTML-lehekülgi Internetti. Serveripoolse analüüsi korral saadetakse pärast hüperpildil klõpsamist kursori koordinaadid serverile ja serveripoolne programm saadab vastuse. Kliendipoolse analüüsi korral aktiveeritakse hüperpildil kirjeldatud alal klõpsates selle ala jaoks määratud URL, nagu oleks klõpsatud tavalisel lingil. URL ilmub hiirega hüperpildist üle liikudes nähtavale hiirekursori all.

Nii nagu hüperpilte on võimalik kasutada erineval viisil, on neid võimalik ka erinevates vormingutes salvestada.

Hüperpildi vormingud

Hüperpildid on jaotatud põhimõtteliselt kahte rühma: need, mida analüüsitakse serveris (teenusepakkuja juures) ja need, mida analüüsib kasutaja arvutis olev veebibrauser.

Serveripoolsed hüperpildid

Serveripoolsed hüperpildid paistavad vaatajale pildi või paneelina lehel. Hiireklõpsu korral hüperpildil saadetakse suhtelise asukoha koordinaadid serverile. Serveris töötav programm määrab vastavalt sellele järgneva tegevuse. Protsessi määramiseks on mitmeid omavahel mitteühilduvaid meetodeid, kaks sagedamini kasutatavat neist on:

LibreOffice oskab hüperpilte luua mõlema meetodi jaoks. Vormingu saab valida hüperpiltide redaktori dialoogi Salvestamine loendist Faili tüüp. Salvestamisel luuakse hüperpilti kirjeldavad failid, mis tuleb serverisse üles laadida. Seda, millist hüperpiltide tüüpi server toetab ja kuidas juhtida nende rakendusprogrammi, tuleks küsida oma võrguadministraatorilt või teenusepakkujalt.

Kliendipoolne hüperpilt

Pildi või paneeli ala kohale, millele lugeja võib klõpsata, ilmub URL, kui hiirekursor liigub üle ala. Hüperpilt asub pildi all olevas kihis ja sisaldab teavet viidatud regioonide kohta. Ainsaks kliendipoolsete hüperpiltide miinuseks on asjaolu, et vanemad brauserid ei oska neid käsitleda, kuid see puudus muutub aja jooksul tähtsusetuks.

Hüperpildi salvestamisel vali failitüübiks SIP - StarView ImageMap. See salvestab hüperpildi just sellisesse vormingusse, mida saab rakendada dokumendi igale pildile või paneelile. Kui aga soovid hüperpilti lihtsalt kasutada aktiivsel pildil või tekstipaneelil, ära hakka seda spetsiaalsesse vormingusse salvestada. Selle asemel määra regioon ja klõpsa lihtsalt Rakenda. Kliendipoolsed hüperpildid, mis on salvestatud HTML-vormingus, lisatakse otse lehekülje HTML-koodi.