Rühmade kasutamine

Erinevaid graafilisi objekte saab rühmitada nii, et need käituvad ühe objektina.

Sa saad kõiki rühma objekte koos liigutada, muuta, teisendada ning deformeerida, samuti saad sa alati siseneda rühma ja muuta üksikuid objekte.

Sa saad muuta kõikide rühma objektide omadusi (joonejämedus, täitevärv jne.) korraga, samuti saad sa siseneda rühma ja muuta üksikute objektide omadusi.

Rühmadest saab omakorda moodustada rühmi.

Objektide rühmitamiseks

 1. Vali objektid, mida soovid rühmitada. Hoia üksikutel objektidel klõpsamise ajal all Shift-klahvi.

 2. Right-click any of the selected objects to open the context menu. In Calc or Writer, commands are in a submenu Group, while in Impress or Draw, they are at the toplevel of the context menu.

 3. Choose Group.

  Märkuse ikoon

  Objektide valimiseks võid lohistada objektide ümber valikuraami.


Näiteks saad sa rühmitada kõik firma logo objektid ja liigutada ning suurendada seda logo ühe objektina.

Rühmitatud objektide puhul valitakse rühma ühe elemendi valimisel terve rühm.

Rühma sisenemiseks

 1. Right-click any object of the group. In Calc or Writer, commands are in a submenu Group, while in Impress or Draw, they are at the toplevel of the context menu.

 2. Choose Enter Group.

 3. Nüüd saad sa valida ja redigeerida rühma üksikuid objekte.

Selles režiimis saab rühma elemente lisada ja eemaldada.

Objekte, mis ei kuulu rühma, kuvatakse tuhmistatud värvidega.

Rühmast väljumiseks

 1. Right-click any object of the group. In Calc or Writer, commands are in a submenu Group, while in Impress or Draw, they are at the toplevel of the context menu.

 2. Choose Exit Group.

Impressis või Draw's võib rühmast väljumiseks teha topeltklõpsu väljaspool rühma.

Rühma lõhkumiseks

 1. Right-click any object of the group. In Calc or Writer, commands are in a submenu Group, while in Impress or Draw, they are at the toplevel of the context menu.

 2. Choose Ungroup.

Nüüd saad sa kõiki objekte valida ja redigeerida üksikute objektidena.