Using Toolbars

Some toolbar icons, for example the Font Color icon, can open another toolbar. Click the arrow next to the icon to open a toolbar containing further icons.

You now have a choice: either click the icon that you want to activate, or seize the toolbar by its title bar and drag it while holding down the mouse button.

Tööriistaribade kontekstitundlikkus

Mõned tööriistaribad avanevad automaatselt sõltuvalt kontekstist. Näiteks tekstidokumendi sees olevas tabelis klõpsates avaneb tööriistariba Tabel. Klõpsates nummerdatud lõigus avaneb tööriistariba Nummerdus ja täpid.

Hoiatav ikoon

Toolbars are hidden by default when the Notebook bar is active.


Tööriistariba ajutiseks sulgemiseks

Klõpsa tööriistariba tiitliribal oleval ikoonil või vali konktekstimenüüst Sulge tööriistariba. Sama konteksti aktiveerumisel näidatakse tööriistariba automaatselt uuesti.

Tööriistariba püsivaks sulgemiseks

Kui tööriistariba on nähtaval, vali Vaade - Tööriistaribad ja klõpsa tööriistariba nimel märkeruudu eemaldamiseks.

Suletud tööriistariba kuvamiseks

Tööriistariba muutmine lahtiseks

Lahtise tööriistariba taaskinnistamine

Märkuse ikoon

Tööriistaribade ja akende dokkimine lohistades sõltub sinu süsteemi aknahalduri sätetest. Süsteemis peab olema lubatud akna täieliku sisu näitamine selle liigutamisel, mitte ainult piirdejoone näitamine.