Aruannete loomine

Aruanne on Writeri dokument, milles kuvatakse andmeid vormindatult ja organiseeritud järjestuses. LibreOffice Base'is on võimalik aruannet koostada käsitsi, kasutades lohistamist aruandekoostaja aknas, või poolautomaatselt, järgides sammhaaval aruande koostamise nõustaja dialooge.

Järgneva loetelu põhjal saab otsustada, millist meetodit oma andmete puhul kasutada:

Aruandekoostaja

Aruande loomise nõustaja

Käivitub käsuga "Loo aruanne koostamisvaates".

Käivitub käsuga "Kasuta aruande loomiseks nõustajat".

Paindlikkus aruande ning lehekülgede päiste ja jaluste ning mitmeveeruliste aruannete kasutamisel.

Kasutab aruande dokumendi loomiseks Writeri malli.

Kirjete välju ning muid kujunduselemente nagu pildid ja jooned saab paigutada hiirega lohistades.

Andmekirjete korraldamisel saab valida mitme etteantud sätte vahel.

Kajastab andmete hetkeseisu aruande loomise ajal. Aruande värskendamiseks tuleb aruanne uuesti väljastada, misjärel luuakse uus Writeri dokument värskete andmetega.

Võimalik on valida ühekordse andmete hetkeseisu kajastamise ja "dünaamilise" aruande vahel, mis lingib ennast aktiivsete andmetega Base'i faili avamise ajal.

Salvestab aruande Writeri dokumendina. Teave aruande loomise viisi kohta Base'i failist säilitatakse.

Salvestab aruande ja teabe aruande loomise viisi kohta Base'i failis.

Uue aruande loomiseks praeguste andmetega vali kontekstimenüüst Ava või tee aruande nimel topeltklõps.

Staatilise aruande uuesti avamiseks loomisaegsete andmetega või uue aruande loomiseks praeguste andmetega vali kontekstimenüüst Ava või tee aruande nimel topeltklõps. Avatava aruande tüüp sõltub valikust nõustaja viimasel leheküljel.

Aruandekoostaja akna avamiseks koos laaditud aruande teabega vali aruande nime kontekstimenüüst käsk Redigeeri.

Aruande loomisel kasutatud Writeri malli redigeerimiseks vali aruande nime kontekstimenüüst käsk Redigeeri.


Uue aruande loomine käsitsi koostamisvaates.

  1. Ava andmebaasifail, millesse soovid uut aruannet luua.

  2. Klõpsa andmebaasi akna vasakul paanil olevat ikooni Aruanded.

  3. Klõpsa Loo aruanne koostamisvaates.

  4. Järgi Aruandekoostaja kasutusjuhendit.

Uue aruande loomine aruande loomise nõustaja abil

  1. Ava andmebaasifail, millesse soovid uut aruannet luua.

  2. Klõpsa andmebaasi akna vasakul paanil olevat ikooni Aruanded.

  3. Klõpsa Kasuta aruande loomiseks nõustajat.

  4. Aruande loomiseks läbi kõik Aruande loomise nõustaja sammud.