Using and Editing Database Reports

Using a Report

LibreOffice stores the information about the created reports in the database file.

  1. Choose File - Open and select the database file.

  2. In the database file window, click the Reports icon.

  3. Double-click one of the report names to open the report.

    Märkuse ikoon

    Need lingid lisatakse automaatselt uue aruande loomisel aruande loomise nõustaja või aruandekoostaja abil.


Aruandekoostaja aknas loodud aruande redigeerimine

Aruandekoostaja aken avaneb koos aruande laaditud teabega.

Kasuta aruande redigeerimiseks tööriistaribade ja menüüde käske ning hiirega lohistamist vastavalt Aruandekoostaja kasutusjuhendile.

Aruande koostamise tulemuseks oleva dokumendi vaatamiseks väljasta aruanne.

Editing a Report Created by the Report Wizard

You can edit the page styles for the first page and the following pages of the report as well as the paragraph styles, the number formats, the printed field labels, and more.

Hoiatav ikoon

Kui sa ei tunne just väga põhjalikult andmebaasi, mille kohta aruande koostad, ära muuda SQL-lauseid, andmebaasi nime, peidetud vormi juhtelemente või lisainfot.


Database Overview