Andmete importimine ja eksportimine Base'is

Lihtne meetod andmebaasi tabelite importimiseks ja eksportimiseks kasutab Calc'i "abiprogrammina".

Andmete eksportimine Base'ist

Kopeeri tabel Base'ist uuele Calc'i lehele. Nüüd on neid andmeid võimalik salvestada kõigisse Calc'i poolt toetatud failivormingutesse.

 1. Ava andmebaasifail, mis sisaldab tabeleid, mida soovid eksportida. Tabelite nägemiseks klõpsa tekstil Tabelid, päringute nägemiseks tekstil Päringud.

 2. Vali Fail - Uus - Arvutustabel.

 3. Tee Base'i aknas paremklõps tabelil, mida soovid eksportida. Vali seejärel kontekstimenüüst Kopeeri.

 4. Klõpsa uues Calc'i aknas lahtrile A1 ja vali Redigeerimine - Aseta.

Nüüd on võimalik salvestada ja eksportida andmeid mitmesse erinevasse failivormingusse.

Andmete importimine Base'i

Märkuse ikoon

Tekstifaile, arvutustabeleid ja süsteemseid aadressiraamatuid saab importida ainult kirjutuskaitstuna.


Märkuse ikoon

Importimisel tekstifailist või arvutustabelist peab fail sisaldama esimest rida päiste teabega. Faili teine rida on esimene loetav andmerida. Teise rea väljade vorming määrab kogu veeru vormingu. Importimisel Base'i läheb kogu arvutustabeli vorminduse teave kaotsi.


Märkuse ikoon

Näiteks esimesele veerule teksti vormingu määramiseks tuleb kontrollida, et esimese loetava andmerea esimene väli sisaldaks teksti. Kui esimese loetava andmerea esimene väli sisaldab arvu, omistatakse tervele esimesele veerule arvu vorming ja selles kuvatakse ainult arve, mitte teksti.


 1. Ava Base'i andmebaasifail.

  Loo andmebaasi loomise nõustaja abil uus Base'i fail või ava mõni olemasolev Base'i fail, mis ei ole kirjutuskaitstud.

 2. Ava Calc'i fail, mis sisaldab andmeid, mida soovid importida Base'i. Sa saad avada dBASE-i *.dbf-faile ja paljusid teisi failitüüpe.

 3. Vali andmed, mida soovid Base'i kopeerida.

  Kui sa ei soovi kerida, võid nimeväljale sisestada viite vahemikule, näiteks A1:X500.

  dBASE-i lehe kopeerimisel võta kaasa ka ülemine rida, mis sisaldab päiste andmeid.

 4. Vali Redigeerimine - Kopeeri.

 5. Tabelite nägemiseks klõpsa Base'i aknas kirjele Tabelid.

 6. Vali Base'i aknas Redigeerimine - Aseta.

 7. Näed dialoogi Tabeli kopeerimine. Enamik andmebaase vajavad primaarvõtit, seega peaksid märgistama märkeruudu Primaarvõtme loomine.

Nõuande ikoon

On Windows systems, you can also use drag-and-drop instead of Copy and Paste. Also, for registered databases, you can open the datasource browser (press + Shift + F4 keys) instead of opening the Base window.