Koostöö

LibreOffice Writer, Impress ja Draw võimaldavad ainult ühel kasutajal korraga avada dokumendi kirjutamiseks. Calc'is saab mitu kasutajat avada kirjutamiseks üheaegselt sama arvutustabeli.

Koostöö Calc'is

In LibreOffice Calc, document sharing allows simultaneous write access for many users. Every user who wants to collaborate should enter a name on the - LibreOffice - User Data tab page.

Hoiatav ikoon

Mõned käsud (halli kirjaga) pole saadaval, kui muudatuste salvestamine või dokumendi jagamine on aktiveeritud. Sa ei saa uues arvutustabelis rakendada ega lisada halli kirjaga elemente.


Uue arvutustabeli loomine

Kasutaja A loob uue tabelarvutuse dokumendi. Rakendada saab järgnevaid tingimusi:

Käsku Tööriistad - Jaga dokument saab kasutada aktiivse dokumendi lülitamiseks jagamata režiimist jagatud režiimi. Kui soovid kasutada jagatud dokumenti jagamata režiimis, siis salvesta jagatud dokument teise nimega või teise asukohta. See loob dokumendist koopia, mis pole jagatud.

Arvutustabeli avamine

Kasutaja A avab tabelarvutuse dokumendi. Rakendada saab järgnevaid tingimusi:

Jagatud tabelarvutuse dokumendi salvestamine

Kasutaja A salvestab jagatud dokumendi. Rakendada saab järgnevaid tingimusi:

Kui kasutaja salvestab edukalt jagatud arvutustabeli, laaditakse dokument pärast salvestamise käsku uuesti ning arvutustabelis kuvatakse kõikide kasutajate poolt salvestatud muudatuste uusimat versiooni. Kui teised kasutajad on dokumenti muutnud, ilmub teade, et "lisati välised muudatused".

Koostöö Writeris, Impressis ja Draw's

Kõik moodulid (Writer, Impress, Draw ja Calc) saavad siis, kui dokumentide jagamine pole lubatud, faile lukustada. Failide lukustamine on võimalik isegi siis, kui sama dokumenti püütakse avada erinevates operatsioonisüsteemides:

Kasutaja A avab dokumendi. Rakendada saab järgnevaid tingimusi:

User access permissions and sharing documents

Some conditions must be met on operating systems with a user permission management.

Hoiatav ikoon

Write access also enables other users to (accidentally or deliberately) delete or change a file.