Tabeli loomise nõustaja - Tabeli loomine

Sisesta tabeli nimi ja määra, kas tahad pärast nõustaja sulgumist tabelit muuta.

Tabeli nimi

Määrab tabeli nime.

Tabeli kataloog

Vali tabeli jaoks kataloog (võimalik ainult siis, kui andmebaas toetab katalooge).

Tabeli skeem

Vali tabeli jaoks skeem (võimalik ainult siis, kui andmebaas toetab skeeme).

Muuda tabeli struktuuri

Vali, et salvestada ja redigeerida tabeli struktuuri.

Sisesta kohe andmed

Vali, et salvestada tabeli struktuur ning avada tabel andmete sisestamiseks.

Loo sellel tabelil baseeruv vorm

Vali, et luua selle tabeli põhjal vorm. Vorm luuakse tekstidokumendina, kasutades viimaseid sätteid Vormi loomise nõustajast.

Tabeli loomise nõustaja