Tabeli loomise nõustaja - Primaarvõtme määramine

Määrab tabeli välja, mida kasutatakse primaarvõtmena.

Primaarvõtme loomine

Vali, et luua primaarvõti. Lisa primaarvõti igasse andmebaasi tabelisse, et iga kirjet üheselt tuvastada. Mõne andmebaasisüsteemi puhul LibreOffice'is on primaarvõti tabelite redigeerimise jaoks kohustuslik.

Lisa primaarvõti automaatselt

Vali, et lisada primaarvõti lisaväljana.

Kasuta olemasolevat välja primaarvõtmena

Vali, et kasutada primaarvõtmena juba olemasolevat välja, millel on unikaalsed väärtused.

Välja nimi

Vali välja nimi.

Automaatne väärtus

Vali, et lisada väärtus automaatselt ning suurendada välja väärtust iga uue kirje puhul. Automaatse väärtuse omaduse kasutamiseks peab andmebaas toetama automaatset suurendamist.

Defineeri primaarvõti mitme erineva väljaga

Vali, et luua primaarvõti erinevate olemasolevate väljade kombinatsioonina.

Saadaolevad väljad

Määra väli ning selle lisamiseks primaavõtmete väljade hulka klõpsa >.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

Primaarvõtme väljad

Määra väli ning selle eemaldamiseks primaarvõtmete nimistust klõpsa <. Primaarvõti luuakse selles nimistus olevate väljade konkatenatsioonina ülevalt alla.

Tabeli loomise nõustaja - Tabeli loomine