Tabeli loomise nõustaja - Tüüpide ja vormingute määramine

Määrab sinu valitud väljade väljainfo.

Valitud väljad

Väljainfo redigeerimiseks pead kõigepealt mõne välja valima.

^

Klõpsa välja liigutamiseks loendis ühe koha võrra ülespoole.

v

Klõpsa välja liigutamiseks loendis ühe koha võrra allapoole.

-

Eemalda valitud väli loendiboksist.

+

Lisa loendiboksi uus andmeväli.

Veeru info

Välja nimi

Näitab valitud välja nime. Soovi korral võid sisestada uue nime.

Välja tüüp

Määra välja tüüp.

Automaatne väärtus

Kui väärtuseks on Jah, siis genereeritakse selle andmevälja väärtused andmebaasi poolt automaatselt.

Sissekanne on nõutav

Kui väärtuseks on Jah, siis ei tohi seda välja tühjaks jätta.

Pikkus

Määrab andmeväljas olevate märkide maksimaalse arvu.

Kümnendkohad

Määrab andmeväljade kümnendkohtade arvu. Valik on lubatud ainult arvuliste väljade korral.

Vaikeväärtus

Määrab Jah/Ei välja vaikeväärtuse.

Automaatselt kasvamise lause

Enter the SQL command specifier that instructs the data source to auto-increment a specified Integer data field. For example, the following MySQL statement used the AUTO_INCREMENT statement to increase the "id" field each time the statement creates a data field:

CREATE TABLE "tabel1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

For this example, you must enter AUTO_INCREMENT into the Auto-increment statement box.

Tabeli loomise nõustaja - Primaarvõtme määramine