Päringu loomise nõustaja - Otsimistingimused

Määrab otsingutingimused päringu filtreerimiseks.

Sobivad kõik järgnevad

Select to filter the query by all the conditions using a logical AND.

Sobib iga järgnev

Select to filter the query by any of the conditions using a logical OR.

Väli

Vali filtri tingimuse jaoks välja nimi.

Tingimus

Vali filtreerimise tingimus.

Väärtus

Sisesta filtreerimistingimuse väärtus.

Päringu loomise nõustaja - Üksikasjad või ülevaade