Päringu loomise nõustaja

The Query Wizard helps you to design a database query. The saved query can be called later, either from the graphical user interface, or using the automatically created SQL language command.

Päringu loomise nõustaja - Väljade valimine

Määrab päringu loomiseks tabeli ning määrab, milliseid välju soovid päringusse lisada.

Päringu loomise nõustaja - Sortimisjärjekord

Määrab sinu päringus olevate andmeväljade sortimisjärjekorra.

Päringu loomise nõustaja - Otsimistingimused

Määrab otsingutingimused päringu filtreerimiseks.

Päringu loomise nõustaja - Üksikasjad või ülevaade

Specifies whether to display all records of the query, or only the results of aggregate functions.

This page is only displayed when there are numerical fields in the query that allow the use of aggregate functions.

Päringu loomise nõustaja - Rühmitamine

Specifies whether to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Päringu loomise nõustaja - Rühmitamistingimused

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Päringu loomise nõustaja - Aliased

Assigns aliases to field names. Aliases are optional, and can provide more user-friendly names, which are displayed in place of field names. For example, an alias can be used when fields from different tables have the same name.

Päringu loomise nõustaja - Ülevaade

Sisesta päringu nimi ja määra, kas tahad pärast nõustaja lõpetamist päringut kuvada või muuta.

Tagasi

Näitab dialoogi läbimise eelmises astmes tehtud valikuid. Aktiivseid sätteid ei muudeta. See nupp on aktiivne alates dialoogi teisest lehest.

Järgmine

Klõpsuga nupul Edasi võtab nõustaja omaks aktiivsed sätted ja läheb edasi järgmise sammu juurde. Kui tegemist oli viimase sammuga, siis muutub see nupp nupuks Loo.

Lõpeta

Rakendab kõik muudatused ja sulgeb nõustaja.

Loobu

Klõps nupul Loobu sulgeb dialoogi, salvestamata ühtegi tehtud muudatust.

Päringu loomise nõustaja - Väljade valimine