Lisamine

Andmebaasiakna menüü 'Lisamine'.

Vorm

Avab uue tekstidokumendi vormirežiimis.

Aruanne

Käivitab valitud tabeli, vaate või päringu jaoks Aruandekoostaja.

Päring (koostamisvaade)

Avab uue päringu koostamisrežiimis.

Päring (SQL vaade)

Avab uue päringu SQL-režiimis.

Tabeli koostamine

Avab tabeli koostamisvaates.

Vaate koostamine

Avab uue vaate koostamisrežiimis.

Vaade (Lihtne)

Avab uue vaate SQL-režiimis.

Kaust

Opens a dialog where you can save a new folder in the database file.