Fail

Andmebaasi akna menüü Fail. Näidatud on ainult andmebaasispetsiifilised elemendid.

Salvesta

Saves the current database file, query, form or report. For the database file, you see the file save dialog. For the other objects, you see the Save dialog.

Salvesta kui

Salvestab aktiivse andmebaasi teise nimega. Faili salvestamise dialoogis vali faili asukoht ja nimi, millega salvestada.

Ekspordi

Ekspordib valitud aruande või vormi tekstidokumendina. Dünaamiline aruanne eksporditakse kui andmebaasi sisu hetkeseisu koopia.

Saada

Avab alammenüü.

Dokument e-postiga

Avab vaikimisi meiliprogrammi uue kirja saatmiseks. Aktiivne andmebaasi fail lisatakse manusesse. Sina saad lisada pealkirja, vastuvõtjad ning kirja sisu.

Aruanne e-mailina

Avab vaikimisi meiliprogrammi uue kirja saatmiseks. Valitud aruanne on lisatud manusesse. Sina saad lisada pealkirja, vastuvõtjad ning kirja sisu. Dünaamiline aruanne eksporditakse kui andmebaasi sisu hetkeseisu koopia.

Aruanne tekstidokumenti

Ekspordib valitud aruande tekstidokumenti. Dünaamiline aruanne eksporditakse kui andmebaasi sisu hetkeseisu koopia.