Redigeerimine

Andmebaasiakna menüü 'Redigeerimine'.

Kopeeri

Kopeerib valitud objekti lõikepuhvrisse.

Aseta

Inserts an item from the clipboard. If you want, you can insert forms and reports, including subfolders, from one database file to another.

Teisiti asetamine

Inserts an item from the clipboard. If you want, you can insert forms and reports, including subfolders, from one database file to another.

Edit

Opens a window where you can edit the selected table, query, form, or report.

Delete

Deletes the selected table, query, form, or report.

Muuda nime

Nimetab valitud objekti ümber. Olenevalt andmebaasist ei pruugi kõik nimed, märgid ja nime pikkused olla lubatud.

Ava

Avab valitud objekti viimati salvestatud olekus.

Loo vaatena

Converts the selected query to a view. The original query remains in your database file and an additional view is generated on the database server. You must have write permission to add a view to a database.

Märkuse ikoon

Most databases use queries to filter or to sort database tables to display records on your computer. Views offer the same functionality as queries, but on the server side. If your database is on a server that supports views, you can use views to filter the records on the server to speed up the display time.


Vormi loomise nõustaja

Käivitab valitud tabeli, päringu või vaate jaoks Vormi loomise nõustaja

Aruande loomise nõustaja

Käivitab valitud tabeli, päringu või vaate jaoks Aruande loomise nõustaja.

Vali kõik

Valib kõik kirjed, kaasa arvatud andmebaasiakna allosas olevad alamkaustad.

Andmebaas

Avab alammenüü.

Omadused

Avab andmebaasi omaduste dialoogi.

Ühenduse tüüp

Avab ühenduse tüübi nõustaja.

Täpsemad omadused

Avab täpsemate omaduste dialoogi.