Report Wizard

Activates the wizard for creating reports.

Selle käsu kasutamiseks...

Klõpsa andmebaasi faili aknas käsul Kasuta aruande loomiseks nõustajat.


Using and Editing Database Reports

Select the report properties.

Report Wizard - Field Selection

Specifies the table or query for which you are creating the report, and which fields you wish to include in the report.

Report Wizard - Labeling Fields

Specifies how you want to label the fields.

Report Wizard - Grouping

You can group records in a report based on the values in one or more fields. Select the fields by which the resulting report will be grouped. You can group up to four fields in a report. When you group more than one field, LibreOffice nests the groups according to their group level.

Report Wizard - Sort Options

Select the fields by which to sort the report. Fields can be sorted by up to four levels, each either ascending or descending. Grouped fields can only be sorted within each group.

Report Wizard - Choose Layout

Choose the layout from different templates and styles, and choose landscape or portrait page orientation.

Report Wizard - Create Report

You can create the report as a static or dynamic report. When you open a dynamic report, it will display with the current data contents. When you open a static report, it will always display the same data from the time when the static report was created.

Loobu

Klõps nupul Loobu sulgeb dialoogi, salvestamata ühtegi tehtud muudatust.

Tagasi

Näitab dialoogi läbimise eelmises astmes tehtud valikuid. Aktiivseid sätteid ei muudeta. See nupp on aktiivne alates dialoogi teisest lehest.

Järgmine

Klõpsuga nupul Edasi võtab nõustaja omaks aktiivsed sätted ja läheb edasi järgmise sammu juurde. Kui tegemist oli viimase sammuga, siis muutub see nupp nupuks Loo.