Vormi loomise nõustaja - Andmekirje määramine

Specifies the data handling mode for the new form.

Selle käsu kasutamiseks...

Klõpsa andmebaasi faili aknas käsul Kasuta vormi loomiseks nõustajat.


The form is to be used for entering new data only. Existing data will not be displayed

Loob vormi, mida kasutatakse ainult uute andmete sisestamiseks.

The form is to display all data

Creates a form that can be used to display existing data and to enter new data.

Olemasolevate andmete muutmine pole lubatud

Select to disallow editing data.

Olemasolevate andmete kustutamine pole lubatud

Select to disallow deleting data.

Uute andmete lisamine pole lubatud

Select to disallow adding new data.

Vormi loomise nõustaja - Stiili rakendamine