Form Wizard - Arrange Controls

On this page of the Wizard, you can select the layout of the created form.

Selle käsu kasutamiseks...

Klõpsa andmebaasi faili aknas käsul Kasuta vormi loomiseks nõustajat.


Label placement

Align left

The labels are left-aligned.

Align right

The labels are right-aligned.

Arrangement of the main form

Columnar - Labels Left

Aligns the database fields column-wise with the labels to the left of the fields.

Columnar - Labels on Top

Aligns the database fields column-wise with the labels above the field.

As Data Sheet

Aligns the database fields in a tabular form.

In Blocks - Labels Above

Arranges the labels above the corresponding data.

Alamvormi korraldus

Veergudes - Sildid vasakul

Aligns the database fields column-wise with the labels to the left of the fields.

Veergudes - Sildid üleval

Aligns the database fields column-wise with the labels above the field.

Andmelehena

Aligns the database fields in a tabular form.

Blokkides - Sildid üleval

Arranges the labels above the corresponding data.

Vormi loomise nõustaja - Andmekirje määramine