Form Wizard

Activates the Wizard for creating forms.

Selle käsu kasutamiseks...

Klõpsa andmebaasi faili aknas käsul Kasuta vormi loomiseks nõustajat.


Select the form properties using the following steps:

Form Wizard - Field Selection

On this page of the Form Wizard, you can specify the table or query that you need to create the form as well as the fields that you want to include in the form.

Vormi loomise nõustaja - Alamvormi koostamine

Specify if you want to use a subform and enter the subform's properties. A subform is a form that is inserted in another form.

Vormi loomise nõustaja - Alamvormi väljade lisamine

Määra tabel või päring, mida vajad alamvormi koostamiseks, ning väljad, mida soovid alamvormile kaasata.

Vormi loomise nõustaja - Ühendatud väljade lisamine

If you chose in step 2 to set up a subform based on manual selection of fields, you can select the joined fields on this wizard page.

Form Wizard - Arrange Controls

On this page of the Wizard, you can select the layout of the created form.

Vormi loomise nõustaja - Andmekirje määramine

Specifies the data handling mode for the new form.

Vormi loomise nõustaja - Stiili rakendamine

Määrab vormi stiili.

Vormi loomise nõustaja - Nime määramine

Specifies the name of the form and how to proceed.

Tagasi

Näitab dialoogi läbimise eelmises astmes tehtud valikuid. Aktiivseid sätteid ei muudeta. See nupp on aktiivne alates dialoogi teisest lehest.

Järgmine

Klõpsuga nupul Edasi võtab nõustaja omaks aktiivsed sätted ja läheb edasi järgmise sammu juurde. Kui tegemist oli viimase sammuga, siis muutub see nupp nupuks Loo.

Klõpsa vormi loomiseks ilma järgnevaid lehti täitmata.

Loobu

Klõps nupul Loobu sulgeb dialoogi, salvestamata ühtegi tehtud muudatust.